Ellen Desart | HR

Atlas Integratie & Inburgering Antwerpen koos ervoor om een opleiding Verbindende Communicatie aan te bieden aan alle medewerkers en ging hiervoor een intensieve en deugddoende samenwerking aan met Human Matters.
Verbindende Communicatie biedt een houvast om uitdagende onderwerpen met elkaar aan te gaan, initiatief te nemen, te experimenteren, open te communiceren en zo de samenwerking te verbeteren.
Dankzij het train-the-trainertraject zag een enthousiaste ploeg interne trainers het licht. Zij zorgen er intussen voor dat nieuwe medewerkers geïntroduceerd worden in verbindend communiceren en dat het gedachtengoed levend gehouden wordt via alllerlei acties op de werkvloer