Opleidingscheques

Human Matters is erkend als dienstverlener binnen het kader van de opleidingscheques. Deze erkenning maakt het mogelijk voor deelnemers om een deel van hun opleiding door de overheid te laten betalen.

Wie komt in aanmerking?

De Vlaamse Regering besliste dat de toegang tot opleidingscheques voor hooggeschoolden beperkt wordt. Enkel hooggeschoolden die loopbaanbegeleiding genoten hebben en waarvan de opleiding werd opgenomen in hun persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) kunnen nog gebruik maken van opleidingscheques. 

Contacteer ons indien je voor een training gebruik wil maken van opleidingscheques.