Mensen centraal

Human Matters gaat ervan uit dat elke gezonde mens in staat is verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen welbevinden. De creatieve energie die in elke mens aanwezig is, is op zijn grootst door zorg te dragen voor de eigen behoeften met zorg voor de relatie en ‘het leven'. Door mensen verbindend te leren communiceren willen we hen inspireren om zorg te dragen voor hun eigen welbevinden zonder anderen uit het oog te verliezen.
Marshall Rosenberg stelde dat wanneer 10% van de mensen verbindend communiceren, er vrede is in onze wereld. Daar willen wij als organisatie graag ons steentje toe bijdragen.

Organisaties inspireren

Organisaties zijn de plaats bij uitstek waar persoonlijke behoeften afgestemd worden op gemeenschappelijke behoeften. Als mensen zich hier goed voelen, komen ze in hun kracht. En gemotiveerde mensen gebruiken hun talenten en zijn bereid om te leren. Een organisatie die zorgt voor het welbevinden van zijn medewerkers, verdient deze investering op korte en lange termijn terug. In organisaties streven we ernaar een cultuur te installeren die in contact is met de behoeften en de waarden van elke medewerker.

In respect

Respect voor elk individu in combinatie met respect voor natuur en cultuur vormen essentiële waarden in ons werk. Onze mensen vertalen deze waarden in hun benadering. Human Matters engageert zich ook in sociale projecten waarbij respect voor mens en natuur centraal staan.