We willen op een zo eenvoudig mogelijke manier projecten uitwerken en ondersteuning bieden aan organisaties en bedrijven. Dit doen we door middel van begeleiding, training, coaching en het creëren van een ondersteunend netwerk.

Bewustzijn als sleutel tot leren

Leren kan maar plaatsvinden als deelnemers zich bewust zijn van hun ervaring, hun sterktes en zwaktes en hun verantwoordelijkheid binnen een organisatie.

In onze trainingen creëren we een leeromgeving om dit bewustzijn te vergroten zodat deelnemers die dingen kunnen leren waarmee ze in hun realiteit voordeel kunnen halen.  Trainers zorgen voor spiegeling en stimuleren deelnemers om feedback te vragen.

Stretchen in een veilige leeromgeving

Om iets nieuw te leren is het nodig om de eigen comfortzone te verlaten en nieuw gedrag kansen te geven. Om dit stretchen mogelijk te maken wordt eerst aandacht besteedt aan het creëren van een veilige leeromgeving waarin deelnemers uitgenodigd worden om zich uit te spreken en anderen te horen met respect voor het verschil. De vrijheid voelen om in te gaan op deze uitnodigingen is voor ons fundamenteel.

Leren in (inter)actie

Beknopte theorieblokken wisselen af met interactieve, ervaringsgerichte oefeningen. Op deze manier doorlopen we de verschillende fasen van leren en kunnen deelnemers aangesproken worden op hun eigen voorkeurleerstijl. In onze trainingen krijgen deelnemers nieuwe inzichten en ontwikkelen ze vaardigheden die hun effect hebben in de werksituatie.

Ondersteund door e-learning

Om de leertijd optimaal te gebruiken kan ervoor gekozen worden om voorafgaand aan de training kennis te maken met de meer cognitieve aspecten van onze concepten.  Na de training kunnen deelnemers verder oefenen rond bepaalde thema’s via gerichte oefeningen.

Betrokken partner in leertrajecten

Om de training te laten aansluiten bij de werkcontext hechten we er belang aan het trainingstraject in overleg te ontwikkelen. De inhoud van de training wordt op maat gemaakt van de deelnemers en de specifieke doelstellingen van de organisatie. Bij het uittekenen van een project focussen we ons telkens op meerwaarde voor de klant die meetbaar moet zijn op korte en lange termijn. Zo zorgen we bij de implementatie en de nazorg voor advies en tools om de leereffecten te versterken en te integreren.