Judith Spillemaeckers, Business Support

Intergraph

Zoals in veel netwerken kan onderlinge afhankelijkheid leiden tot frustratie en vooroordeel. Ik zie dit in mijn directe omgeving, in het contact met mijn vrienden en familie. Voor mij persoonlijk helpt het in te zien dat deze vooroordelen vertrekken vanuit onvervulde behoeften, behoeften die een stevige dosis begrip en een ondersteunend antwoord verdienen, dat niet altijd voorhanden is en meermaals uitblijft. Als een antwoord uitblijft, is het van belang om verantwoordelijkheid op te nemen voor deze behoeften, te verkennen hoe je ze kan vervullen zonder anderen ervoor verantwoordelijk te maken. Als je dit in gedachte houdt, leidt het tot respect, begrip, aanvaarding en appreciatie. Dit is een les die ik leerde in Erwin Tielemans’ training Verbindende Communicatie, waaraan ik dankzij Intergraph mocht deelnemen. En ik kan je garanderen: het was niet altijd gemakkelijk om het toe te passen. Maar zelfs al lukte het niet altijd, het enige wat ik kan veranderen is mezelf. Zonder mijn authenticiteit te verliezen kan ik mijn verwachtingen, percepties en kritische kijk op mensen rondom me bijsturen door mijn eigen oordelen te bevragen. En ik ben er echt van overtuigd en ervaarde het ook op verschillende manieren, dat we op een of andere manier allemaal met elkaar verbonden zijn in dit eindeloze universum en dat de kleinste positieve verandering in mijn eigen gedrag enorme positieve effecten kan hebben op anderen. Kan je je voorstellen wat het zou geven als alle mensen op aarde dit zouden proberen?