Annemie Tolleneer, dentist et manager de cabinet

Benedenti

Verbindende Communicatie is voor mij een levensfilosofie. Na 10 dagen training en veel oefenen ben ik doordrongen van dit prachtig gedachtengoed. Dankzij Human Matters leerde ik mezelf veel beter kennen: ik leerde meer stil te staan bij mijn rijk emotioneel leven en kreeg meer zicht op wat ik nodig heb in mijn leven om gelukkig te zijn. Dat gaf me een innerlijke rust waarnaar ik op zoek was.

Ook mijn relaties (zowel werk-als privé) kregen een extra dimensie. Ik verfijnde mijn empathie, leerde beter luisteren naar wat de ander écht wil zeggen, leerde milder te zijn en durf nu ook meer opkomen voor mijn eigen behoeftes. Ik leerde -in moeilijke geprekken-  veel meer in evenwicht te blijven: mijn emoties gaan niet meer met mij ‘op de loop’.

Als het toch weer eens fout loopt en ik ‘in de strijd’ van een meeting of een gesprek niet goed naar de ander of naar mezelf luister, als er toch verwijten of oordelen vallen, heb ik geleerd daar dan met mildheid naar te kijken en me voor te nemen het volgende keer weer beter te doen.

Kortom Verbindende Communicatie heeft mijn leven verrijkt.