Vergaderen met Verbindende Communicatie

Impactvolle meetings met betrokken deelnemers

Vergaderen kost tijd en geld, zeker als de werkuren van alle deelnemers in rekening gebracht worden. Toch is het een unieke manier om met elkaar af te stemmen en samenwerking vorm te geven. Het komt er dus op neer om de vergadertijd optimaal te benutten en te komen tot goede afspraken en meetbare resultaten. We werken vanuit de principes van Verbindende Communicatie. Het niet oordelend communiceren en het aanwenden van emotionele intelligentie tijdens meetings zorgt voor gemotiveerde deelnemers. Het inzetten van empathisch luisteren creëert een klimaat waarin ieder zijn ding kan zeggen en er gekeken kan worden vanuit het deskundigheidsperspectief van anderen. Het gebruik van Verbindende Communicatie zorgt niet enkel voor een heldere en respectvolle communicatie, maar ook voor betrokkenheid bij deelnemers.

Voor wie is deze training?

Deze training is er voor iedereen die graag op een andere manier wil vergaderen, met respect en luisterbereidheid voor ieders mening en die daarbij vlot en efficiënt tot afspraken wil komen. Deze training vergt geen voorkennis in Verbindende Communicatie.

Wat mag je verwachten?

Na de training garanderen we je:
  • Inspiratie om je volgende meeting effectief voor te bereiden;
  • Het kunnen faciliteren van besluiten waar iedereen achter staat;
  • Weten hoe je de intelligentie en ervaring van de deelnemers optimaal kunt benutten;
  • Het nemen van besluiten bij het einde van de meeting en deze weten te vertalen naar concrete actiepunten.
In de training leren we volgende vaardigheden:
  • Hoe bouw je een meeting op;
  • Elementen voor efficiënte meetings;
  • Hoe elke deelnemer betrekken ook als de groep groter is;
  • Technieken om gaandeweg effectiever te worden met teams.

De theoretische inzichten worden ingeoefend en verankerd via interactieve werkvormen. Wil je je nadien verdiepen in verbindend communiceren of verbindend leidinggeven, dan kan dit in onze open trainingen of een training op maat van je organisatie.

Waar en wanneer een training volgen?

Deze eendaagse training wordt georganiseerd bij voldoende vraag. Neem contact met ons op en geef je interesse aan, wij kijken hoe we aan jouw vraag kunnen tegemoet komen. Ook voor individuele deelnemers die een coaching-traject wensen aan te gaan, zijn er mogelijkheden.