Verbindende Communicatie

Krachtig en respectvol communiceren

Verbindende Communicatie helpt je om op elk moment duidelijk te krijgen wat voor jou belangrijk is en wat je nodig hebt.

Je zegt op een effectieve en respectvolle manier wat je stoort en wat je waardeert. Je laat verwijten achterwege en communiceert vanuit gelijkwaardigheid. Door klaarheid en begrip ontstaat een open samenwerking.

Omdat je ook op een empathische manier luistert, hoor je makkelijker wat anderen nodig hebben. Je verliest je niet in de verwijten of oordelen die de ander uitspreekt. Je lost conflicten samen op en vindt duurzame oplossingen voor problemen.

Verbindende Communicatie maakt emotionele intelligentie heel concreet en bereikbaar. De positieve impact op je omgeving en op je persoonlijk welbevinden is groot.

Doelgroep

Deze training is er voor iedereen die communicatie belangrijk vindt en nog wil bijleren, zowel in de professionele als in de privésfeer. Voor leidinggevenden die het potentieel van hun medewerkers met al hun competenties en talenten willen laten openbloeien. Voor teams die hun onderlinge relaties of contacten met klanten willen verbeteren.

Deelnemers aan het woord:

"Als teamleider vind ik de juiste woorden om tegen mijn mensen te zeggen wat ik wil zeggen. Vroeger kreeg ik veel weerstand. Nu niet meer." (Pieter)

"Je kan dit ook toepassen als de ander het niet kent. Dat vind ik de bijzondere meerwaarde aan Verbindende Communicatie." (Leen)

"Ik heb veel bijlgeleerd over luisteren, ook al ben ik jaren bezig als bemiddelaar voor de rechtbank. Empathie is meer dan begrijpen wat de ander zegt." (Ellen)

"Dit is zo eenvoudig en zo krachtig. Dit zou op elke school moeten aangeleerd worden." (Judith)

Aanpak

In company

Teamtrainingen geven een boost aan het team en zorgen ervoor dat collega's elkaar rechtstreeks durven aanspreken als er frustraties zijn. Er ontstaat een positieve sfeer want er wordt rekening gehouden met elkaar. Contacten met klanten en externe instanties zijn authentiek en efficiënt en zorgen voor een win-win. Voor de training gaan we in overleg om interactieve oefeningen op maat te maken van jouw organisatie.

Open aanbod

Dit is onze vaste trainingskalender, zowel voor particulieren als voor individuen uit bedrijven en organisaties. In deze open trainingen vind je steevast een gemengde groep van geïnteresseerde deelnemers uit verschillende disciplines en met diverse achtergronden.

Inhoud

In onze basistraining krijg je inzicht in drie processen: verbindend spreken, verbindend luisteren en bewuste interne dialoog.

Je leert:

 • Verbinding creëren en behouden door duidelijke boodschappen met respect voor de autonomie en persoonlijkheid van je gesprekspartner;
 • Vier bouwstenen slim inzetten: waarnemen, voelen, behoeften herkennen, verzoeken formuleren;
 • Empathisch luisteren: horen wat de ander voelt en nodig heeft;
 • Conflicten oplossen;
 • Nee-zeggen en nee-horen op een verbindende manier.

In een verdiepingstraining kies je zelf jouw focus:

 • Verbindende Communicatie automatiseren;
 • Leiding geven of coachen vanuit Verbindende Communicatie;
 • Bemiddelen bij conflicten;
 • Omgaan met destructieve emoties zoals haat, schaamte, schuld, agressie...;
 • ‘Oud zeer’ betekenis geven en verwerken;
 • Relaties herstellen.

Verken de mogelijkheden en neem contact op, we luisteren graag.