Verbindende besluitvorming

Collectieve intelligentie inzetten bij besluitvorming

Het doel van Verbindende Besluitvorming is het nemen van breed gedragen beslissingen, die de kennis en ervaring van een groep mensen bundelen. De kwaliteit van een goed besluit is een weerspiegeling van de collectieve intelligentie van het team. Bovendien zorgt deze manier van werken voor snelheid: door eenvoudige vragen te stellen wordt duidelijk welk besluit de meeste kwaliteit levert en past in het moment. Verbindende Besluitvorming is gebaseerd op de principes van Verbindende Communicatie. Gevoelens en behoeften zijn hierbij belangrijke elementen. De vaardigheid om verbindend eerlijk te zijn en empathisch te luisteren zijn hierbij essentieel. Het uitgangspunt bij Verbindende Besluitvorming is dat een brede acceptatie essentieel is voor een goed besluit. Niet de meerderheid van pro-stemmen, maar het gewicht van de bezwaren en de bijhorende argumentatie wijzen de weg naar creatieve en gedragen besluiten.

Voor wie is deze training?

De training is er voor leidinggevenden van alle niveaus, toekomstige leidinggevenden, coördinatoren en professionele coaches.

Wat mag je verwachten?

De theoretische inzichten worden ingeoefend en verankerd via interactieve werkvormen. Deze training vergt geen voorkennis in Verbindende Communicatie. Wil je je nadien verdiepen in verbindend communiceren of verbindend leidinggeven kan dit in onze open trainingen of een training op maat van je organisatie.

Na de training garanderen we je:
 • Een houvast om gezamenlijk tot gedragen besluiten te komen;
 • Weten wat je organisatie nodig heeft om sterke, waardevolle besluiten te nemen zonder tijd te verliezen in langdurige procedures;
 • De vaardigheid om via de methode ‘geen bezwaar’ de best mogelijke beslissing te nemen op basis van de kennis en ervaring van een team;
 • Inzicht in hoe je de hoogste acceptatie voor een goed besluit faciliteert;
 • Kennis van de voorwaarden om Verbindende Besluitvorming effectief te kunnen inzetten in organisaties.
In de training leren we volgende vaardigheden:
 • Impact van gevoelens en behoeften herkennen bij het nemen en uitvoeren van besluiten;
 • Oefenen van essentiële vaardigheden: formuleren van voorstellen en empathisch luisteren;
 • Voorwaarden voor het formuleren van zinvolle startvragen;
 • Oefenen in de besluitvormingstechniek ‘geen bezwaar’;
 • Inoefenen van de principes van de snelle besluitvorming voor eenvoudige thema’s;
 • Een procedure om een keuze te maken uit een reeks opties;
 • Een procedure om een besluit te nemen vanuit een probleemstellingen.
Enkele deelnemers aan het woord:

"Dit is zo anders, simpel en praktisch. Het maakt een vergadering korter en efficiënter." (Carla)

"Ik had niet verwacht dat door te luisteren naar bezwaren het zoveel beter zou worden. Bijzondere, andere manier van beslissingen te nemen." (Jean-Filip)

"Onze familieraad heeft dit toegepast en het werkt. Vroeger werd er meer gezwegen en werd er soms iets doorgedrukt. Nu wordt er naar iedereen geluisterd en is iedereen content met de afspraken." (Hanne)

"Je kunt hier elk probleem mee oplossen. Waarom volgen niet meer politici dit systeem?" (Kobe)

Waar en wanneer een training volgen?

Open aanbod

Via het open aanbod kunnen zowel particulieren als individuen uit bedrijven bij ons terecht voor een training Verbindende Communicatie. De trainingen uit het open aanbod staan open voor een gemengde groep van geïnteresseerde deelnemers uit diverse disciplines en met diverse achtergronden.

In company training

In samengestelde groepen binnen bedrijven gaan we in overleg om de juiste accenten te kunnen leggen. Contacteer ons vrijblijvend voor een groepstraining op maat van uw organisatie.

Individueel

Eventueel begeleiden wij ook individuen, neem gerust contact met ons op. Wij horen graag wat we voor jou kunnen betekenen.