Verbindende besluitvorming

Collectieve intelligentie inzetten bij besluitvorming

Het uitgangspunt bij Verbindende Besluitvorming is dat een brede aanvaarding essentieel is voor een goede beslissing. Unieke vragen, het gewicht van bezwaren en hun argumentatie wijzen de weg naar creatieve oplossingen. Door een alternatieve vorm van afstemmen, gebaseerd op de kennis en ervaring van een groep mensen, wordt snel duidelijk welk besluit de meeste kwaliteit levert en past in het moment.

Doelgroep

De training is er voor medewerkers en leidinggevenden van alle niveaus, toekomstige leidinggevenden, coördinatoren en professionele coaches. Je hebt geen voorkennis nodig over Verbindende Communicatie om de training te volgen.

Deelnemers aan het woord:

"Dit is zo anders, simpel en praktisch. Het maakt een vergadering korter en efficiënter." (Carla)

"Ik had niet verwacht dat door te luisteren naar bezwaren het zoveel beter zou worden. Bijzondere, andere manier van beslissingen te nemen." (Jean-Filip)

"Onze familieraad heeft dit toegepast en het werkt. Vroeger werd er meer gezwegen en werd er soms iets doorgedrukt. Nu wordt er naar iedereen geluisterd en is iedereen content met de afspraken." (Hanne)

"Je kunt hier elk probleem mee oplossen. Waarom volgen niet meer politici dit systeem?" (Kobe)

Aanpak

In company training

Human Matters maakt groepstrainingen op maat van je organisatie. Hiervoor gaan we vooraf in overleg. De deelnemers passen theoretische inzichten toe via interactieve werkvormen en oefeningen. Om de effecten te versterken en bijkomende vragen te beantwoorden, voorzien we terugkomdagen en intervisies na de training.

Open aanbod

Dit is onze vaste trainingskalender, zowel voor particulieren als voor individuen uit bedrijven en organisaties. In deze open trainingen vind je steevast een gemengde groep van geïnteresseerde deelnemers uit verschillende disciplines en met diverse achtergronden.

Inhoud

Je leert:

  • Gevoelens, behoeften en waarden herkennen als basis voor besluitvorming en -uitvoering;
  • Hoe je de hoogste aanvaarding voor een goed besluit faciliteert;
  • Een oplossing kiezen uit een reeks opties vanuit verschillende probleemstellingen;
  • Inzicht krijgen in wat je organisatie nodig heeft om sterke, waardevolle besluiten te nemen zonder tijd te verliezen in langdurige procedures;
  • De voorwaarden van Verbindende Besluitvorming duurzaam implementeren in je organisatie.

Verken de mogelijkheden en neem contact op, we luisteren graag.