Kwaliteit en efficiëntie met enthousiaste teams

Bij Verbindend Leidinggeven ligt de focus op organisatieaspecten en de invloed van communicatie in teams. Gezamenlijk streven, collectieve intelligentie en goesting om samen te groeien staan centraal. Het is de basis van breedgedragen besluiten. Medewerkers dragen vanuit hun expertise en passie bij aan de missie van de organisatie. Iedereen ervaart meer efficiëntie binnen de organisatie omdat de essentie sneller aan de oppervlakte komt. Omdat het verantwoordelijkheidsgevoel en de autonomie aangescherpt worden, verhoogt de kwaliteit. Er is meer plezier in het leidinggeven en meer arbeidsvreugde voor medewerkers.

 

Inhoud van deze training

In deze training leer je:

 • Heldere verzoeken formuleren;
 • Op een actieve manier luisteren en onderleggende boodschappen identificeren;
 • Respectvol om verduidelijking vragen;
 • Via specifieke vragen oplossingen bedenken;
 • Weerstand binnen je team aan de oppervlakte brengen door te peilen naar bezwaren;
 • Negativiteit omdenken naar mogelijkheden;
 • Een motiverende en breedgedragen missie en visie uitwerken;
 • Duidelijke feedback geven die mensen stimuleert om te functioneren op topniveau;
 • Empathie inzetten om in contact te zijn met je teamleden en wat er bij hen leeft;
 • Duurzaam conflicten oplossen.

 

Je wil een training volgen?

Optie: Op maat

Human Matters maakt groepstrainingen op maat van je organisatie. Hiervoor gaan we vooraf in overleg. De deelnemers passen theoretische inzichten toe via interactieve werkvormen en oefeningen. Om de effecten te versterken en bijkomende vragen te beantwoorden, voorzien we terugkomdagen en intervisies na de training. Zowel voor als na de training bieden we e-learning modules aan.

Optie: Open aanbod

Dit is onze vaste trainingskalender, zowel voor particulieren als voor individuen uit bedrijven en organisaties. In deze open trainingen vind je steevast een gemengde groep van geïnteresseerde deelnemers uit verschillende disciplines en met diverse achtergronden.

  Schrijf je direct in voor het Open Aanbod of verken de mogelijkheden en neem contact op, we luisteren graag.