Verbindend Leidinggeven

Meer kwaliteit en efficiëntie met enthousiaste teams

We vertalen Verbindende Communicatie naar de praktijk van de manager, teamleader of coach.

De focus ligt op organisatieaspecten en de invloed van communicatie in teams. Gezamenlijk streven, collectieve intelligentie en goesting om samen te groeien staan centraal. Het is de basis van breedgedragen besluiten. Medewerkers dragen vanuit hun expertise en passie bij aan de missie van de organisatie. Iedereen ervaart meer efficiëntie binnen de organisatie omdat de essentie sneller aan de oppervlakte komt. Omdat het verantwoordelijkheidsgevoel en de autonomie aangescherpt worden, verhoogt de kwaliteit. Er is meer plezier in het leidinggeven en meer arbeidsvreugde voor medewerkers.

Doelgroep

De training is er voor leidinggevenden van alle niveaus, toekomstige leidinggevenden, coördinatoren en professionele coaches. Je hebt geen voorkennis nodig over Verbindende Communicatie om de training te volgen.

Deelnemers aan het woord:

"Door meer met verbinding te werken in onze organisatie loopt alles beter. Als alles vijf procent beter gaat, ben ik al tevreden. Maar vaak gaan de dingen dubbel zo goed."(Jozef)

"Ik krijg hier niet genoeg van. Deze aanpak heeft mijn leidinggeven en mijn leven veranderd." (Ann)

"Beter dan verwacht. Door eenvoudige inzichten en enkele trucs veranderde het klimaat in ons team van leidinggevenden van 20% naar 100%." (Marc)

"Deze methode geeft tools om je boodschap duidelijk te brengen zonder dat je de ander onderuithaalt. Schitterend." (Chris)

Aanpak

In company training

Human Matters maakt groepstrainingen op maat van je organisatie. Hiervoor gaan we vooraf in overleg. De deelnemers passen theoretische inzichten toe via interactieve werkvormen en oefeningen. Om de effecten te versterken en bijkomende vragen te beantwoorden, voorzien we terugkomdagen en intervisies na de training. Zowel voor als na de training bieden we e-learnings aan.

Open aanbod

Dit is onze vaste trainingskalender, zowel voor particulieren als voor individuen uit bedrijven en organisaties. In deze open trainingen vind je steevast een gemengde groep van geïnteresseerde deelnemers uit verschillende disciplines en met diverse achtergronden.

Inhoud

Je leert:

  • Heldere verzoeken formuleren;
  • Op een actieve manier luisteren en onderleggende boodschappen identificeren;
  • Respectvol om verduidelijking vragen;
  • Via specifieke vragen oplossingen bedenken;
  • Weerstand binnen je team aan de oppervlakte brengen door te peilen naar bezwaren;
  • Negativiteit omdenken naar mogelijkheden;
  • Een motiverende en breedgedragen missie en visie uitwerken;
  • Duidelijke feedback geven die mensen stimuleert om te functioneren op topniveau;
  • Empathie inzetten om in contact te zijn met je teamleden en wat er bij hen leeft;
  • Duurzaam conflicten oplossen.

Verken de mogelijkheden en neem contact op, we luisteren graag.