Feedback vanuit verbindende communicatie

Investeren in de groei van uw medewerkers en uw organisatie

Feedback die op een verbindende manier gegeven wordt, inspireert mensen om hun talenten optimaal te ontplooien. Feedback vanuit Verbindende Communicatie is gericht op het motiveren en inspireren van medewerkers. Wie verbindend feedback geeft, rekent op het zelf-lerend vermogen van medewerkers en doet hierbij een beroep op de kracht van echt contact tussen mensen. Feedback vanuit Verbindende Communicatie laat de ander in zijn waarde en geeft stimulansen om te groeien. Wat van nature aanwezig is, krijgt een boost door betrokken feedback. Zonder dat ze er veel moeite voor moeten doen, gaan uw medewerkers op topniveau functioneren. Daar vaart iedereen wel bij: jijzelf, de klanten, de medewerkers, de organisatie...

Voor wie is deze training?

Leidinggevenden en medewerkers die op een effectieve en verbindende manier feedback willen leren geven en ontvangen. Deze training vergt geen voorkennis in Verbindende Communicatie.

Wat mag je verwachten?

Na de training garanderen we je:
 • Een scherpe kijk op wat maakt dat feedback werkt en de kunst om boodschappen zo te brengen dat u zegt wat u te zeggen hebt en de ander er ook iets wil mee doen;
 • Een beter contact met uw collega's en medewerkers;
 • Meetbaar beter functioneren van uw medewerkers op korte termijn;
 • Inspiratie om via korte gesprekken verandering en verbetering te brengen in uw organisatie.
In de training leren we volgende vaardigheden:
 • Het effectief en respectvol bespreekbaar maken van gedrag van collega's, medewerkers en chefs;
 • Het doelgericht beïnvloeden van gedrag door verbinding, respect en samenwerking;
 • Het omgaan met de emotionele reacties;
 • Het uitbouwen van relaties op basis van noodzakelijke feedback;
 • Het naar waarde schatten van feedback en het leren van anderen;
 • Het leren kennen en verkleinen van de eigen blinde vlekken;
 • Het geven en ontvangen van waardering voor werk en inzet.

De theoretische inzichten worden ingeoefend en verankerd via interactieve werkvormen. Wie zich achteraf wil verdiepen in verbindend communiceren of verbindend leidinggeven, kan zijn gading vinden in ons aanbod van open trainingen of een training op maat van de organisatie.

Waar en wanneer een training volgen?

Deze eendaagse training wordt georganiseerd bij voldoende vraag. Neem contact met ons op en geef je interesse aan, wij kijken hoe we aan jouw vraag kunnen tegemoet komen. Ook voor individuele deelnemers die een coaching-traject wensen aan te gaan, zijn er mogelijkheden.