Empathie

Katalysator voor contact, motivatie en rendement

Empathie is een essentiële vaardigheid bij Verbindende Communicatie. Het gaat om het aandachtig, inlevend luisteren naar wat iemand meedeelt en dan vooral het horen van wat iemand zegt op gevoels- en behoefteniveau. Door empathie krijgt contact een bijzondere kwaliteit. De verbinding die hierdoor ontstaat maakt dat mensen sneller to the point komen. Ze krijgen meer zicht op wat ze nodig hebben en er ontstaat wederzijds respect tussen luisteraar en spreker. Door zelf empathisch te zijn, stimuleer je bij de ander meestal ook luisterbereidheid.

In organisaties zorgt empathie ervoor dat de behoeften, waarden en belangen van klanten en medewerkers expliciet in beeld komen. Dit bewustzijn is de katalysator voor het creëren van een uitmuntende kwaliteit van producten en diensten. Het geeft tevens heel wat inspiratie voor het verbeteren van de werkomstandigheden van medewerkers. Dit resulteert dan weer in meer betrokkenheid, het beter inzetten van talenten en in een betere samenwerking tussen de medewerkers. Misverstanden worden makkelijk bespreekbaar en conflicten worden als opportuniteiten gezien om duurzame oplossingen uit te werken.

Empathie heeft een bijzondere innovatieve impact als het gecombineerd wordt met creativiteit. Inlevend luisteren geeft de grootst mogelijke input bij het verbeteren van producten, diensten, het uitwerken van projecten… Creativiteit vertaalt deze info naar unieke concepten en blijvende verbeteringen.

Voor wie is deze training?

Voor leidinggevenden, coaches, zorgwerkers, therapeuten, mensen die vaak moeten communiceren met internen en externen, medewerkers in sterk klantgerichte organisaties. 

Wat mag je verwachten?

Na de training garanderen we je:
  • Inzicht in de meerwaarde van empathie in je eigen leven en helderheid over hoe je je eigen empathie-capaciteiten verder kan ontwikkelen;
  • Handvatten voor een beter contact met jezelf en een meer open contact met collega’s en medewerkers;
  • Het beginnend beheersen van een aantal vaardigheden om empathisch te kunnen luisteren;
  • Meer kwaliteit bij persoonlijke gesprekken.
In de training leren we volgende vaardigheden:
  • Verbanden zien tussen gevoelens en behoeften;
  • Vertalen van oordelen naar behoeften en waarden;
  • Ervaren van de impact van empathie op je eigen denken, voelen en bewustzijn;
  • Inzien hoe zelfempathie een voorwaarde is voor het geven van empathie en hierop oefenen;
  • Ontdekken hoe je met meer diepgang kan luisteren vanuit de principes van Verbindende Communicatie;
  • Inzichten vertalen naar praktische situaties: leidinggeven, coachen, bemiddelen, feedbackgesprekken, besluitvorming…

In de training focussen we op verschillende technieken en inzichten om te luisteren op mentaal en emotioneel niveau. We geven aandacht aan het betekenis geven van gevoelens om zo duidelijker richting te geven aan keuzes en acties. Deelnemers hebbend de gelegenheid om hun vaardigheden te oefenen en hun grenzen in het inlevend luisteren te verleggen. Wie zich achteraf verder wil verdiepen in verbindend communiceren of verbindend leidinggeven kan dit in onze open trainingen of een training op maat van de organisatie.

Waar en wanneer een training volgen?

Deze eendaagse training wordt georganiseerd bij voldoende vraag. Neem contact met ons op en geef je interesse aan, wij kijken hoe we aan jouw vraag kunnen tegemoet komen. Ook voor individuele deelnemers die een coaching-traject wensen aan te gaan, zijn er mogelijkheden.