Katalysator voor motivatie en rendement

Door empathie krijgt contact een bijzondere kwaliteit. De verbinding die ontstaat maakt dat mensen sneller to the point komen. Ze krijgen meer zicht op wat ze nodig hebben en er ontstaat wederzijds respect tussen luisteraar en spreker. Door zelf empathisch te zijn, stimuleer je bij de ander meestal ook luisterbereidheid.

In organisaties zorgt empathie ervoor dat de behoeften, waarden en belangen van klanten en medewerkers expliciet in beeld komen. Dit bewustzijn is de katalysator voor het creëren van een uitmuntende kwaliteit van producten en diensten. Het geeft tevens heel wat inspiratie voor het verbeteren van de werkomstandigheden van medewerkers. Dit resulteert dan weer in meer betrokkenheid, het beter inzetten van talenten en in een betere samenwerking tussen de medewerkers. Misverstanden worden makkelijk bespreekbaar en conflicten worden als opportuniteiten gezien om duurzame oplossingen uit te werken.

 

Inhoud van deze training

In deze training leer je:

  • Verbanden zien tussen gevoelens en behoeften;
  • Oordelen vertalen naar behoeften en waarden;
  • De impact ervaren van empathie op je eigen denken, voelen en bewustzijn;
  • Hoe zelfempathie een voorwaarde is voor het geven van empathie;
  • Met meer diepgang luisteren;
  • Jouw inzichten vertalen naar praktische situaties: leidinggeven, coachen, bemiddelen, feedbackgesprekken, besluitvorming…

 

Je wil een training volgen?

Neem contact met ons op en we organiseren deze training of coaching voor jou.