Van tegenstelling naar begrip

Het kunnen oplossen van conflicten heeft voor een groot deel te maken met het beheersen van Verbindende Communicatie. We onderscheiden hierbij twee fasen: de meningsvorming en de besluitvorming. In de eerste fase richten we ons op de doelen, uitgangspunten, de verschillende perspectieven en de belangen en waarden die gerealiseerd moeten worden. In de tweede fase zoeken we op een creatieve manier naar concrete oplossingen voor de abstracte ideeën uit de eerste fase. Door zowel empathie als een verbindende duidelijkheid aan de slag te leggen is het mogelijk om werkbare en duurzame oplossingen uit te werken.

 

Inhoud van deze training

Je leert in deze training:

  • Doelen formuleren, behoeften, waarden en belangen inventariseren;
  • Voorstellen vertalen naar duurzame, effectieve afspraken;
  • Gesprekstechnieken voor het bemiddelen;
  • Gevoelens en behoeften constructief gebruiken;
  • Empathisch luisteren.

 

Je wil een training volgen?

Neem contact met ons op en we organiseren deze training of coaching voor jou.