Conflicthantering

Van tegenstelling naar begrip

Het kunnen oplossen van conflicten heeft voor een groot deel te maken met het beheersen van Verbindende Communicatie. We onderscheiden hierbij twee fasen: de meningsvorming en de besluitvorming. In de eerste fase richten we ons op de doelen, uitgangspunten, de verschillende perspectieven en de belangen en waarden die gerealiseerd moeten worden. In de tweede fase zoeken we op een creatieve manier naar concrete oplossingen voor de abstracte ideeën uit de eerste fase. Door zowel empathie als een verbindende duidelijkheid aan de slag te leggen is het mogelijk om werkbare en duurzame oplossingen uit te werken.

Voor wie is deze training?

Voor leidinggevenden en teamleden die op een constructieve manier willen leren omgaan met conflicten en meningsverschillen.

Wat mag je verwachten?

Na de training garanderen we je:
  • Inspiratie om conflicten vroegtijdig op een constructieve manier aan te pakken;
  • Vertrouwen en inspiratie om conflicten op een respectvolle manier aan te gaan;
  • Zicht op specifieke vaardigheden en principes van Verbindende Communicatie om te bemiddelen bij conflicten.
In de training leren we volgende vaardigheden:
  • De meningsvormende fase: formuleren van doelen, inventariseren van behoeften, waarden en belangen;
  • De besluitvormende fase: voorstellen tot besluit vertalen in duurzame, effectieve afspraken;
  • Vaardigheden en tips voor het bemiddelen bij conflicten;
  • Constructief gebruiken van gevoelens en behoeften in conflicten;
  • Oefenen van verbindende duidelijkheid en empathisch luisteren.

In deze eendaagse kennismaking wijden we je in tot enkele essentiële begrippen van Verbindende Communicatie. Op een interactieve manier vertalen we deze inzichten in ervaringsgerichte oefeningen. Je ervaart hoe je op een actieve manier een bijdrage kan leveren in het uitwerken van een duurzame oplossing. Wil je je nadien verdiepen in verbindend communiceren of verbindend leidinggeven kan dit in onze open trainingen of een training op maat van je organisatie.

Waar en wanneer een training volgen?

Deze eendaagse training wordt georganiseerd bij voldoende vraag. Neem contact met ons op en geef je interesse aan, wij kijken hoe we aan jouw vraag kunnen tegemoet komen. Ook voor individuele deelnemers die een coaching-traject wensen aan te gaan, zijn er mogelijkheden.