Je vindt bewustwording en verbinding tussen mensen belangrijk en wil inzetten op kwaliteitsvol werk en arbeidsvreugde? Met onze trainingen veranker je deze waarden in je organisatie en je leven. 

Verbindende Communicatie

De rode draad bij onze trainingsprojecten is Verbindende (geweldloze) Communicatie. De mens met zijn talenten en competenties staat centraal. We streven ernaar om het beste in elke mens naar boven te halen. Emotionele intelligentie is hierbij een belangrijke hefboom. 

Interactief en ervaringsgericht

In onze trainingsprojecten houden we rekening met verschillende leerstijlen. Beknopte theorieblokken wisselen we af met interactieve, ervaringsgerichte oefeningen. Onze trainers onderscheiden zich door hun betrokken en stimulerende aanpak. Deelnemers krijgen nieuwe inzichten en ontwikkelen vaardigheden die doorwerken op de werkplaats.

Gericht op resultaat

De focus van elk project is gericht op realiseren van meerwaarde. Van bij de voorbereiding sturen we alle deelaspecten van een trainingsproject naar het behalen van meetbare en specifieke doelstellingen. Deze doelstellingen dienen perfect aan te sluiten bij de missie en visie van jouw organisatie. Ook qua implementatie en nazorg geven we inspiratie en begeleiding om profijt te hebben op lange termijn.

Meertaligheid

Onze trainers spreken de deelnemers aan in hun eigen taal. Ook als we met gemengde teams werken, zorgen we ervoor dat iedereen de training vanuit zijn eigen taal kan begrijpen en er actief aan kan deelnemen. Trainingen kunnen gegeven worden in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.