Teamontwikkeling

Een sterk samenhangend team kan bergen verzetten

Goede samenwerking in teams is het resultaat van heel wat factoren: klaarheid over doelstellingen, duidelijke rollen en taken, de nodige middelen, een open en verbindende communicatie, een gepaste manier van leiding geven... Teams die hun effectiviteit willen verhogen, hun lerend vermogen willen aanscherpen of die willen groeien naar meer zelfsturing kunnen bij ons terecht voor begeleiding.

Wat mag je verwachten van onze begeleiding?

  • Meer openheid tussen de teamleden en een grotere bereidheid om samen te denken en samen te werken;
  • Ontwikkeling van efficiënte overlegroutines en leervaardigheden op maat van het team;
  • Snelle, krachtige besluitvorming die door het team gedragen wordt;
  • Inzicht in groepsdynamieken en dit kunnen aanwenden voor het functioneren van het team;
  • Integratie van talenten, vaardigheden en specialismen zodat de collectieve intelligentie de individuele mogelijkheden overstijgt;
  • Concrete verbeteringen in de werkcontext: het afspreken van duidelijke, realistische actiepunten resulteert in permanente verbetering van producten en diensten.

Met Human Matters hebben we ervaring in het stimuleren van goed teamwerk. We doen dit op een actieve, ervaringsgerichte manier. Concepten en werkvormen worden ingezet in functie van de noden van de groep en het moment.

Hoe begeleiding aanvragen?

Mail ons jouw vraag, wij nemen contact op en bekijken samen waar de noden liggen. Op basis van jouw input maken wij een gepast voorstel.