Informatie capteren en oplossingen verankeren

Wil je met je team een belangrijk thema aansnijden? Is er niemand binnen de organisatie die de communicatie kan faciliteren? Of wil je zelf gewoon deelnemen aan het proces in plaats van het gesprek in goede banen te leiden? Wij zorgen ervoor dat uw vergadering efficiënt verloopt en dat de informatie uit de groep naar boven komt en bijdraagt aan het groter geheel. Wij bereikten resultaat in directiecomités, management teams, familieraden in familiebedrijven, (nationaal) syndicaal overleg, specialistenteams, intervisiegroepen, ... We focussen in eerste instantie op het uitwisselen van waarden, behoeften en belangen, vooraleer we het oplossingsgericht denken stimuleren. Onze begeleider zorgt ervoor dat wat er gezegd moet worden ook gehoord wordt en dat er verbinding is.
Samen met jullie zorgen we voor:

  • Een intakegesprek waarin we de doelstellingen van de meeting scherp stellen;
  • Een dynamische begeleiding die past bij de stijl van de deelnemers en de typische kenmerken van het onderwerp;
  • Ondersteuning in het bereiken van de gestelde doelen;
  • Een verslag van de actiepunten en conclusies van de meeting.

 

Hulp nodig bij het faciliteren van een meeting?

Mail ons jouw vraag, we nemen direct contact op en bekijken samen waar de noden liggen. Je krijgt een gepast voorstel.