Ruimte maken voor oplossingen

Als bemiddelaar herleiden we een conflict tot zijn essentie: het benoemen van de achterliggende belangen, behoeften en waarden. De communicatie vertraagt en gevoelens krijgen een plaats, ze worden op een constructieve manier uitgesproken en gehoord. Van zodra dit gebeurt, is het vinden van een oplossing meestal niet erg moeilijk meer en is de oplossing bovendie kwaliteitsvol en duurzaam.
Bemiddeling kan bijvoorbeeld bij professionals die een hardnekkig conflict of probleem hebben, bij gesprekken tussen vertegenwoordigers van management en vakbonden, bij langdurige of felle conflicten op de werkvloer... We begeleiden zowel conflicten tussen individuen als tussen groepen. Hierbij nemen we volgende stappen:

  • Alle betrokkenen worden uitgenodigd om hun belangen en behoeften uit te spreken;
  • De bemiddelaar gidst de betrokkenen door de verschillende fasen naar een werkbare oplossing voor alle partijen:
  • De bemiddelaar vertraagt het communicatieproces zodat alles ten gronde wordt besproken (en gehoord). Hierdoor wordt in het geheel tijd gewonnen en energie optimaal aangewend;

Hulp nodig bij een conflict?

Mail ons jouw vraag, we nemen direct contact op en bekijken samen waar de noden liggen. Je krijgt een gepast voorstel.