Bemiddeling

Conflicten worden bespreekbaar en er ontstaat ruimte voor oplossingen

Als bemiddelaar herleiden we een conflict tot zijn essentie: het benoemen van de achterliggende belangen, behoeften en waarden. De communicatie vertraagt en gevoelens krijgen een plaats, ze worden op een constructieve manier uitgesproken en gehoord. Van zodra dit gebeurt, is het vinden van een oplossing meestal niet erg moeilijk meer.

Bemiddeling kan bijvoorbeeld bij professionals die een hardnekkig conflict of probleem hebben, bij gesprekken tussen vertegenwoordigers van management en vakbonden, bij langdurige of felle conflicten op de werkvloer... We begeleiden zowel conflicten tussen individuen als tussen groepen.

Wat mag je verwachten van onze begeleiding?

  • De betrokkenen worden uitgenodigd om hun belangen en behoeften uit te spreken;
  • De bemiddelaar gidst de betrokkenen door de verschillende fasen naar een werkbare oplossing voor alle partijen:
  • De bemiddelaar vertraagt het communicatieproces zodat alles ten gronde wordt besproken (en gehoord). Hierdoor wordt in het geheel tijd gewonnen en energie optimaal aangewend;
  • De kans op een duurzame oplossing is heel groot.

Hoe begeleiding aanvragen?

Mail ons jouw vraag, wij nemen contact op en bekijken samen waar de noden liggen. Op basis van jouw input maken wij een gepast voorstel.