Blog

Inspiratie voor bemiddelaars

Bemiddeling

Als bemiddelaar help je twee of meerdere partijen een oplossing voor een conflict of een probleem te vinden door duidelijke en respectvolle communicatie.
Tijdens een bemiddelingsgesprek doe je interventies: sommige hebben te maken met de opbouw en het verloop van het gesprek, andere zorgen ervoor dat de ruis in het gesprek – meestal onduidelijkheid of oordelende taal –bijgestuurd wordt, zodat de betrokkenen een uitweg vinden.