Blog

Hoe kan je langpraters naar de essentie krijgen?

Je ding gezegd krijgen in weinig woorden is een kunst. Goede feedback geven is dat ook. Feedback kan anderen van informatie voorzien om zicht te krijgen op hun gedrag en een uitnodiging zijn dit bij te sturen. Toch is niet alle feedback even gemakkelijk hoorbaar en kan ook de feedbackgever behoorlijk wat twijfels hebben over de meerwaarde ervan.

Mensen die de neiging hebben om lang te praten, zijn een goed voorbeeld van het dilemma waar je als feedbackgever soms voor staat. Enerzijds wil je het verhaal graag korter, anderzijds wil je de persoon niet afwijzen.