Blog

Wat gaan de mensen denken?

Versterk je interne 'locus of control'

“Wat gaan de mensen denken?” Ik hoor het mijn ouders nog zeggen – inclusief die verontwaardigde toon. Anderen bekijken ons door hun taxerende bril, ze denken er het hunne van en vellen een oordeel. Tenminste daar gingen mijn ouders van uit. Wat ze vermoedden dat anderen zouden denken of zeggen, stuurde hun gedrag.