Groei en goesting aanwakkeren

Wil je als organisatie groei en goesting aanwakkeren bij je medewerkers, zodat je een organisatie krijgt met gemotiveerde mensen die met plezier verantwoordelijkheid nemen?

Gebruik een mix van gezond verstand en emotionele intelligentie. Pak elke irritatie en bezorgdheid aan en vertaal dit naar een duurzame oplossing.
Zo maak je jouw organisatie lean en agile.

Herken je dit?

  • Medewerkers, collega’s en leidinggevenden mopperen en nemen zelf geen initiatief.
  • Je vindt het jammer dat talentvolle collega’s geen initiatief (durven) nemen.
  • Je vraagt je af hoe je als organisatie voor meer werkplezier kan zorgen.
  • Je droomt van medewerkers die vol vertrouwen intrapreneurs worden en met geniale ideeën innovatieve services ontwikkelen.

Het recept?

Combineer verbindende communicatie met de zelfdeterminatie-theorie en zorg zo voor een werkomgeving met gemotiveerde collega’s.

Plan van aanpak

  • Zorg voor verbinding binnen de organisatie. Contact hebben met collega’s op een zinvolle, empathische en taakgerichte manier loont.
  • Creëer een cultuur waarbij er benadrukt wordt dat elke boodschap gedeeld kan worden.
  • Implementeer de tools die verbindende communicatie je geeft om duidelijk en respectvol te communiceren.
  • Werk met duidelijke resultaatgerichte rollen en combineer dit met de nodige autonomie, zo zorg je ervoor dat mensen met meer plezier, initiatief en verantwoordelijk hun werk invullen.
  • Voorzie een kader waarbinnen medewerkers zowel formeel als informeel feedback kunnen blijven geven.
  • Zorg voor een leeromgeving, waar groeien en het vergroten van de eigen competenties de standaard zijn. Zo zorg je voor welbevinden en werkplezier.

Hoe scoort jouw organisatie?

Neem contact met ons op voor een korte scan en onderzoek of jouw organisatie genoeg investeert in de 3 peilers van een motiverende werkomgeving: autonomie, verbinding en competentie.

Vraag via het contactformulier meer informatie op over de “Test motiverende werkomgeving“.