Politiezone Antwerpen

Probleemstelling

Politiewerk vandaag is geen sinecure. De realiteit waarbij meer dan 3000 politiemensen de missie ‘Beschermen van onze vrijheid in een veilig Antwerpen’ en de waarden ‘moedig, positief, open, verantwoordelijk, flexibel en verbonden’ dag in dag uit uitdragen, botst vaak op een negatieve beeldvorming over de politie. De vraag is dan ook hoe je alle politiemensen meekrijgt om deze missie en waarden op een actieve manier uit te dragen?

Aanpak

In 2021 werkt de HR-dienst van Politiezone Antwerpen (PZA) een plan-van-aanpak uit. Hierbij wordt een project in fasen uitgerold:

  1. De essentiële competities van elke leidinggevende bij PZA worden in kaart gebracht met de methodiek van het adviesbureau Quintessence.
  2. De 400 leidinggevenden krijgen via een 360˚-feedback terugkoppeling over hun manier van leidinggeven.
  3. Elke leidinggevende stelt een POP (Persoonlijk Ontwikkelplan) op met ondersteuning van een interne GROW-coach.
  4. Elke leidinggevende volgt een driedaagse opleiding in Verbindende Communicatie en Verbindende Besluitvorming als inspiratie voor de interne communicatie met collega’s. Het leerproces wordt versterkt door een voorbereidende e-learning module die begint voor de eerste lesdag. Tussen en na de sessies volgen de deelnemers verdiepende e-learnings om het geleerde verder te integreren.
  5. Om de training in Verbindende Communicatie verder te kunnen uitrollen binnen het korps leidt Human Matters vijf interne medewerkers (zowel operationele politiemensen als administratieve collega’s) op tot trainer in Verbindende Communicatie.
  6. In 2023 worden de eerste sessies in Verbindende Communicatie gepland voor de medewerkers binnen PZA.

Resultaat

De meer dan 30 driedaagse opleidingen in Verbindende Communicatie voor de leidinggevenden werden zonder uitzondering enthousiast onthaald door de deelnemers. De pragmatische, ervaringsgerichte manier van werken valt bij alle deelnemers in de smaak. De inspiratie die de deelnemers halen uit de training vertaalt zich naar de interne communicatie binnen de teams. Problemen worden vertaald naar duurzame afspraken. De feedbackcultuur intern krijgt een boost waardoor er in de werking bepaalde problemen grondig kunnen worden aangepakt. De principes van Verbindende Besluitvorming zetten zich door in meeting, briefings en debriefings. Hierdoor voelen collega’s zich beter gehoord en stijgt de kwaliteit van de besluitvorming omdat meer mensen betrokken worden.

Cindy Van Peer | Adj Directeur HRM - Politiezone Antwerpen

In dialoog waar mogelijk, kordaat als het moet.