Erve group

Probleemstelling

Om in een internationale context mooie kledij te laten produceren, te verschepen en te verdelen is communicatie essentieel. Het vraagt tact, dialoog en samenwerking. De familie Van der Erve is doordrongen van de noodzaak om zowel intern als extern goed te communiceren. Topkwaliteit produceren in een competitieve markt vraagt bijzondere communicatievaardigheden van elke medewerker.

Aanpak

In 2010 kiest Erve ervoor om alle medewerkers te trainen in Verbindende Communicatie. De directie en familie stappen als eerste in. Jaarlijks volgen alle medewerkers een dag opfrissing om hun feedback skills te verfijnen. Leidinggevenden die er nood aan hebben, krijgen coaching om hun rol binnen de organisatie nog beter op te nemen. Ook Verbindende Besluitvorming wordt aan alle medewerkers aangeleerd.

Omdat Erve wereldwijd verschillende vestigingen heeft, wordt dezelfde introductietraining (drie dagen) en verdiepingstraining (twee dagen) ook aangeboden in het Engels online of ter plaatse (Shanghai en Dhaka).

Omwille van de specifieke aandachtspunten voor samenwerking wereldwijd integreerde Human Matters een aparte module over verbindend communiceren in een interculturele context.

Resultaat

Bij Erve is Verbindende Communicatie een blijver. Elke nieuwe medewerker wordt via e-learning en coaching geïntroduceerd in Verbindende Communicatie. Problemen worden snel besproken binnen de teams en collega’s geven elkaar op een duidelijke en respectvolle manier feedback. De openheid, kwaliteit en arbeidsvreugde dragen bij aan de 10 waarden van Erve.

Bekijk de Dudas: overzicht

Martijn Van der Erve | CEO

Connect and collaborate with respect for cultural diversity.