Atlas Antwerpen

Probleemstelling

In 2017 zorgde beleidswijzigingen ervoor dat de organisatie stevig door elkaar werd geschud. Het was alle hens aan dek om de uitdagingen op het terrein de baas te kunnen. Tegelijk werd de ambitie uitgesproken om een warme organisatie te zijn, met oog en oor voor haar werknemers en cliënten.

Aanpak

Er werd gestart met een driedaagse training voor leidinggevenden die getraind werden om verbindende gesprekken aan te gaan met hun medewerkers en kennis maakten met verbindende besluitvorming. Een goed jaar later wordt eerst ingezet op het opleiden van een 10-tal interne trainers. En tot slot namen alle medewerkers deel aan een ingekort programma met assistentie van deze interne trainers.

Resultaat

Verbindende Communicatie biedt een houvast om uitdagende onderwerpen met elkaar aan te gaan, initiatief te nemen, te experimenteren, open te communiceren en zo de samenwerking te verbeteren.
Dankzij het train-the-trainertraject zag een enthousiaste ploeg interne trainers het licht. Zij zorgen er intussen voor dat nieuwe medewerkers geïntroduceerd worden in verbindend communiceren en dat het gedachtengoed levend gehouden wordt via alllerlei acties op de werkvloer

Ellen Desart | HR

Atlas Integratie & Inburgering Antwerpen koos ervoor om een opleiding Verbindende Communicatie aan te bieden aan alle medewerkers en ging hiervoor een intensieve en deugddoende samenwerking aan met Human Matters.
Verbindende Communicatie biedt een houvast om uitdagende onderwerpen met elkaar aan te gaan, initiatief te nemen, te experimenteren, open te communiceren en zo de samenwerking te verbeteren.
Dankzij het train-the-trainertraject zag een enthousiaste ploeg interne trainers het licht. Zij zorgen er intussen voor dat nieuwe medewerkers geïntroduceerd worden in verbindend communiceren en dat het gedachtengoed levend gehouden wordt via alllerlei acties op de werkvloer