Welke vier troeven maken van jou de gedroomde leidinggevende?

Goed leidinggeven zorgt ervoor dat de skills en de talenten van je medewerkers en collega’s optimaal renderen. Maar welke sociale vaardigheden heb je zelf in de hand? En hoe kun je voor het verschil zorgen?

  1. Doeltreffend feedback geven. De kwaliteit en het effect van je feedback draait om twee dingen: duidelijkheid en respect. Door op een heldere inspirerende manier terug te koppelen, ontstaat er een dialoog waardoor de kwaliteit van het werk meer in lijn komt met de missie en de waarden van de organisatie. Zowel het uitspreken van corrigerende feedback als het uitspreken van waardering zorgen ervoor dat anderen graag bijdragen aan topkwaliteit.
  2. Echt kunnen luisteren. Het empathisch kunnen luisteren naar frustraties en bezorgdheden van medewerkers is essentieel voor een zorgzame leider. Vaak zien en horen we dat deze skills slechts matig of niet ontwikkeld zijn. Het kunnen luisteren naar wat medewerkers voelen en nodig hebben zonder meteen in verdediging te gaan is een bijzondere vaardigheid. Het stimuleert een klimaat van openheid en dialoog.
  3. Het samensterkgevoel stimuleren. Onderzoek hoe je via co-creatie het verschil maakt. Door de kennis, de creativiteit en de expertise van een team te bundelen ontstaat een positieve drive, een kwalitatief sterk proces dat innovatie en groei stimuleert. Het zorgt ervoor dat het beste in mensen naar boven komt. De geen-bezwaar-methode in combinatie met Verbindende Besluitvorming zorgt voor een snelle, kwalitatieve besluitvorming die het beste uit het momentum haalt.
  4. Zelfzorg voorop stellen. Leidinggeven is goed zorgen voor jezelf. Als je in je kracht staat, inspireert dat anderen. Dit kan je onder andere doen door trouw te blijven aan jezelf. Door te voelen wat er goed gaat en wat er beter kan. Door bewust het oordelend denken en het zoeken naar schuldigen achterwege te laten en in te zetten op het pro-actief nemen van beslissingen. Dit stimuleert anderen om hetzelfde te doen en is een sleutel van succes.

Bovenstaande vaardigheden integreer je door het volgen van een experttraining in Verbindend Leidinggeven. Door de e-learning vooraf en het volgen van een implementatieprogramma van tien weken integreer je Verbindende Communicatie in elke interactie. Dit unieke programma verandert je fundamenteel en maakt dat je niet meer terug wil naar oude managementtechnieken.