Wat gaan de mensen denken?

Versterk je interne ‘locus of control’

“Wat gaan de mensen denken?” Ik hoor het mijn ouders nog zeggen – inclusief die verontwaardigde toon. Anderen bekijken ons door hun taxerende bril, ze denken er het hunne van en vellen een oordeel. Tenminste daar gingen mijn ouders van uit. Wat ze vermoedden dat anderen zouden denken of zeggen, stuurde hun gedrag.

Kris gaat naar een feestje, omdat ze zich verplicht voelt. Jo slikt zijn bedenkingen in omdat hij ‘verdraagzaam moet zijn’. Sam danst niet omdat hij bang is voor de reacties. Ze maken zich alledrie ondergeschikt aan een norm die de buitenwereld hen oplegt. De motivatie voor hun gedrag ligt buiten henzelf. Dat vreet energie. Kris, Jo en Sam gaan voorbij aan hun eigen behoeften. Zonde, niet? Hoog tijd dat ze zich focussen op hun interne ‘locus of control’.
Kiezen vanuit jouw waarden en behoeften geeft je kracht. Het overtuigt je om iets met volle goesting te doen.

Hoe zit dat bij jou? Waar ligt bij jou de locus of control? Doe je dingen omdat je denkt dat je ze moet doen? Laat je je leiden door een – al dan niet ingebeelde – norm? Of kies je op een bewuste manier?

Verbindende Communicatie inspireert je om op te komen voor je eigen behoeftes zonder anderen hierbij voor het hoofd te stoten. Je leert stevig in je schoenen staan en toch verbinding te houden. Zo kies je vanuit jouw innerlijke stem, soms tegen de stroom in, maar altijd met respect voor anderen.

We gaan volop met deze dynamiek aan de slag in onze basistrainingen.

Tot gauw?
Erwin