Wat als mijn lievelingsstrategie niet bereikbaar is?

Allemaal goed en wel die Verbindende Communicatie, maar wat doe je als je geen concrete strategie vindt om voor de vervulling van je behoeften te zorgen?

Bij Verbindende Communicatie gaan we ervan uit dat elk handelen en spreken gericht is op het vervullen van behoeften. Gevoelens geven aan hoe het gesteld is met de vervulling van onze behoeften.
Met Verbindende Communicatie leren mensen zicht krijgen op wat voor hen belangrijk is en hierover helder te communiceren met respect voor anderen.

Enkele voorbeelden

Je hebt maanden gewerkt aan een onderzoek. Je bent enthousiast over wat je aan meerwaarde kunt bieden aan je organisatie. Bij het uitwerken van de presentatie blijkt dat je onderzoek al achterhaald is… Je hele werk is een maat voor niets. Je hebt een grote behoefte aan waardering en erkenning voor je werk en er is niemand die enthousiast is…
Je doet een job waar je de betekenis niet van inziet. Het is erg frustrerend voor je omdat je de behoefte hebt om zinvol werk te doen. Als je je chef hierover aanspreekt, legt hij je uit dat het werk past binnen een groter geheel. Er is geen direct perspectief op ander werk en je blijft gefrustreerd over de zinloosheid van een deel van je werk.
In je contact met klanten heb je heel wat persoonlijke kritiek over je heen gekregen. Een belangrijke klant verbreekt zijn contract en je directe chef geeft jou de schuld. Je vindt dit ten onrechte. Je zou graag je hart luchten en je hebt behoefte aan empathie. Je spreekt verschillende collega's aan. Niemand heeft tijd, want het is druk voor iedereen. Niemand is beschikbaar om te luisteren…

Als je een bepaalde behoefte wil vervullen en het lukt niet, kan de neiging opkomen om anderen verwijten te maken. Deze verwijten voeden gevoelens van agressie, ergernis en haat…

Kunnen verlangen, ook al wordt de behoefte niet direct vervuld

Het kunnen verlangen naar iets zonder het direct in te lossen, is een belangrijke vaardigheid bij Verbindende Communicatie. Dit betekent dat je het ongemak en de pijn voelt van het gemis, tegelijk met het verlangen naar het vervullen van de behoefte. Het is een soort milde zelfbeheersing die je toelaat dat er ongemak is en dat je tegelijk kunt verlangen naar iets waardevols.

De kunst bestaat erin je aandacht te blijven richten op wat je voelt en vooral op wat je nodig hebt, zonder jezelf of anderen hiervoor te veroordelen. Laat de oordelende gedachten over anderen of over jezelf toe en onderzoek op welke manier deze gedachten informatie geven over je behoeften. Door bewust diep in- en uit te ademen, verdiep je het vermogen om te voelen en hierin te ontspannen.
Door je focus te richten op gevoelens en behoeften, behoud je de kracht en de levensenergie om op een zinvolle manier in je realiteit te blijven staan. Deze energie is het potentieel dat je gebruikt om in actie te komen, als je dit wil. Het lijkt een beetje op boeddhisme. Het is de moeite waard om uit te proberen als je iets mist dat je op dit moment niet kunt verkrijgen. Het voelen van de behoefte en het verlangen, zonder jezelf of anderen te veroordelen…