Wanneer landt Verbindende Communicatie goed in een organisatie?

Verbindende Communicatie (VC) is een krachtig concept. De effecten ervan in een organisatie zijn bijzonder! Teams functioneren beter, medewerkers zijn gemotiveerd om het beste te kunnen inzetten, interne en externe dienstverlening stijgt beduidend in kwaliteit en de organisatie kent aanzienlijk meer enthousiaste en tevreden medewerkers.

Enkele uitgangspunten maken duidelijk in welke context Verbindende Communicatie goed landt.

Mensen doen graag 'goed' werk

Een belangrijk uitgangspunt bij VC is dat mensen graag zinvol werk doen en dat ze er plezier in hebben om goede kwaliteit te leveren. Als medewerkers inzien dat ze door hun werk een bijdrage leveren aan het plezier van iemand anders (een klant of collega), zullen ze hier genoegen uit putten. Hoe meer de bedrijfscultuur erop gericht is dat medewerkers er plezier in hebben om hun werk goed te doen, zal de manier van leidinggeven gericht zijn op het stimuleren van de natuurlijke aanleg die mensen hebben om goed werk te leveren.

Samen zijn we sterker

Bij VC kiezen we voor een manier van leiding geven van 'power with'. Samen afspraken maken waarbij elke betrokkene gerespecteerd wordt, zorgt voor een betere kwaliteit en meer arbeidsvreugde. 'Power with' staat tegenover ' power over' waarbij mensen hun macht gebruiken om anderen te laten doen wat ze willen. Bij 'power over' verliezen mensen heel wat energie omdat ze vooral bezig zijn met het controleren en beïnvloeden van anderen. Degenen die de macht van anderen ondergaan, verliezen vaak hun natuurlijke motivatie en focussen hun energie op verzet, rebellie en minimalisme.

Belang van behoeften en waarden

Bij VC is gedrag en communicatie van mensen altijd gericht op het willen vervullen van de eigen behoeften. Als een organisatie bepaalde behoeften van zijn medewerkers niet respecteert, zullen mensen hier vaak kwaadschiks voor zorgen. Belangrijke behoeften waar een organisatie zorg kan dragen, zijn:

Autonomie

Als medewerkers een zekere vrijheid hebben om hun werk te doen, zullen ze meer creativiteit en energie aan de dag leggen om hun functie te vervullen.

Duidelijkheid

Duidelijkheid over doelen, wat er verwacht wordt, voldoende informatie, maken dat medewerkers zich veilig voelen. Frustratie ontstaat vaak als medewerkers niet voldoende informatie hebben.

Begrip

Soms werken mensen onder minder aangename omstandigheden. Als ze hierover klagen is dit niet altijd een impliciete vraag naar betere omstandigheden maar een manier om gehoord te worden. Het authentiek luisteren naar verzuchtingen van medewerkers die vervelend werk doen, zorgt dat mensen zich gehoord en erkend voelen. Uiteraard is het zinvol om waar mogelijk de werkomstandigheden zo optimaal mogelijk te maken.

Gemak

De moderne technologie geeft heel wat mogelijkheden naar werkvereenvoudiging. De menselijke natuur streeft ernaar om werk zo gemakkelijk mogelijk te doen. Het ondersteunen in de behoefte voor gemak en comfort zorgt voor meer betrokkenheid en tevredenheid.

Veiligheid

De meeste bedrijven zorgen door de wettelijke normen voor veiligheid van de medewerkers. Het blijven zoeken naar gezonde werkomstandigheden zal medewerkers gerust stellen en ervoor zorgen dat ze zich veilig voelen.

Leren/vorming

Mensen hebben een natuurlijke behoefte om nieuwe zaken te leren. Het aanbieden van een ruim kader van opleiding en vorming waarin elke medewerker zijn leerbehoeften kan vervullen, zorgt voor betrokken, tevreden medewerkers.

Zingeving

De meeste mensen scheppen er genoegen in om iets zinvols te doen in hun leven. Als werk voor de eigen bestaanszekerheid kan samenvallen met het doen van zinvol werk, zijn medewerkers super gemotiveerd om hun werk goed te doen. Het benadrukken van de toegevoegde waarde van werk dat mensen doen en hen systematisch feedback geven over de waarde ervan, doet hen inzien dat wat ze doen ook betekenis heeft in een groter geheel.

Liefde/vriendschap

Voor de meeste mensen is het leven naast het werk voor het bedrijf ée2n van de bronnen van levensvreugde. Zo zullen (jonge) ouders veel behoefte hebben om zorg te besteden aan hun gezinnen. Bedrijven die rekening houden met deze realiteit en een 'gezinsvriendelijk' beleid voeren waar medewerkers een volwaardige functie kunnen combineren met het zorgen voor een gezin, zullen een grote doelgroep van medewerkers motiveren tot respect en betrokkenheid voor het eigen bedrijf.

Sterke, bewuste leidinggevenden

Organisaties waar Verbindende Communicatie goed landt, worden geleid door mensen die zelf overtuigd zijn van de waarde van VC. Ze zullen de waarden en kenmerken van VC voorleven en uitdragen. Vanuit de bedrijfspsychologie leren we dat dergelijke cultuurelementen enkel top-down ingevoerd kunnen worden. Dit veronderstelt leidinggevenden die zich bewust zijn van de eigen waarden en die vanuit een soort innerlijke rust en wijsheid invulling geven aan leidinggeven. Voor leidinggevenden is de vaardigheid tot zelfempathie -voelen en verbinding maken met de eigen behoeften en waarden- een sleutelvaardigheid. Deze vaardigheid zorgt voor het empathisch kunnen luisteren en voor het richting kunnen geven op een bezielende manier. In hun communicatie zullen ze hun medewerkers inspireren om op dezelfde, verbindende manier te communiceren met elkaar en met zichzelf.