Vier goede luistergewoontes

Het is misschien een verrassing, maar goed luisteren gaat vooral over wat je minder doet. Echt goede luisteraars doen niet noodzakelijkerwijs meer. In plaats daarvan kunnen ze zich onthouden van een aantal neigingen, die verbinding in de weg staan.
Als je een betere luisteraar wil worden, zorg er dan voor dat je je vier goede gewoonten eigen maakt.

Gewoonte 1: Focus op verbinding, niet op gelijk halen

Als je een gesprek opvat als een wedstrijd, verlies je hoe dan ook. Veel mensen hebben moeite om goed te kunnen luisteren omdat ze emotioneel onzeker zijn. Dat maakt dat hun focus in het gesprek meer ligt bij zichzelf en het eigen gelijk, dan bij de ander.
Stel jezelf daarom deze eenvoudige vraag voordat je een gesprek aangaat waarin je goed wil luisteren: “Dient dit gesprek om behulpzaam en ondersteunend te zijn of om mezelf een goed gevoel geven?”. Deze check bij jezelf brengt bewustzijn en is vaak genoeg om competitieve neigingen om te buigen en echt te luisteren.

Gewoonte 2: Focus op de persoon, niet op het probleem

Velen van ons zijn probleemoplossers in hart en nieren. We besteden de hele dag aan het identificeren van problemen en fouten en gebruiken vervolgens onze geest om er creatieve oplossingen voor te bedenken. Dit probleemoplossend vermogen is een ongelooflijk waardevol. Het probleem is echter dat in bepaalde situaties het oplossen van problemen averechts kan werken. Als iemand ‘wil praten’, willen ze meestal niet dat iemand hun problemen oplost. Ze willen zich gewoon begrepen voelen. De beste gesprekken gaan over verbinding, niet over informatie.
Goede luisteraars helpen de ander inzien dat het feit dat ze een probleem hebben, niet betekent dat ze ook een probleem zijn. En de manier waarop ze dat doen is door gewoon te luisteren en te erkennen wat er voor de ander leeft. Dit werkt omdat de ander zich gehoord voelt en begrijpt dat hij meer is dan alleen zijn probleem.
Om beter te kunnen luisteren, richt je je aandacht op de persoon die naast je zit, hoe ze zich voelen en hoe de wereld er op dit moment door hun ogen uit ziet. Als je dat doet, communiceer je subtiel dat – wat ze ook doormaken- ze er helemaal mogen zijn. Dat is het echte geschenk van luisteren.

Gewoonte 3: Erken de gevoelens van de ander, zonder direct de mindset in vraag te stellen

Een onfeilbare manier om een gesprek te laten ontsporen, is door te oordelen over de gevoelens van andere mensen. Als de persoon die naast je zit beschrijft hoe verdrietig, gefrustreerd, angstig of beschaamd hij zich voelt, leven we vaak mee. En dan komt er plots die goed “Je hoeft je niet zo te voelen.”, waarmee je eigenlijk de realiteit van hun gevoelens ontkent.
Of iemands gevoelens nu wel of niet logisch voor je lijken, hun ervaring is er. Jouw eerste taak als goede luisteraar is ze te verwelkomen en te erkennen…hoe pijnlijk ze ook zijn.
In plaats van “Je hoeft je niet zo te voelen.”, kan je proberen te erkennen hoe moeilijk het moet zijn om je zo te voelen: “Wauw, dat moet heel frustrerend voor je zijn geweest.”, “Ik kan me alleen maar voorstellen hoe angstaanjagend dat moet voelen.”, “Het lijkt alsof je veel verdriet voelt op dit moment.”

Gewoonte 4: Blijf in contact met je eigen gevoelens

Als je je niet bewust bent van hoe je je zelf voelt, is het slechts een kwestie van tijd voordat je iets stoms zegt. Veel vaker wel dan niet, wordt wat we doen en zeggen ingegeven door ons eigen ongemak. We zeggen bijvoorbeeld tegen een collega ‘Kop op, joh!’ als hij verdrietig is, omdat we diep van binnen wanhopig willen geloven dat we ons met de juiste houding nooit verdrietig of hopeloos hoeven te voelen.
Als je je bewust bent van je eigen gevoelens, word je er niet blind door meegesleurd en kan je bewuster focussen op de ander. Voor verbinding met anderen moet je dus eerst in verbinding zijn met jezelf.

Wil jij inzetten op verbinding met jezelf en anderen?

Neem dan zeker een kijkje in onze trainingskalender.
Hier vind je opleidingen voor leidinggevenden, andere professionals en particulieren.

Deze tekst is gebaseerd op een artikeltje van Nick Wignal, herschreven naar plustaal. Hier vind je de oorspronkelijke tekst.