Vertrouwen stimuleren door Verbindend Leidinggeven

Heel wat organisaties zitten met hun handen in het haar als het gaat over het engagement van hun medewerkers. ‘Engagement’ doelt op de sterke connectie met het werk en de collega’s en gaat gepaard met doelgerichtheid en het vastpakken van leerkansen. En ja, engagement is lonend voor organisaties in termen van productiviteit, kwaliteit en opbrengsten.

Vertrouwen is cruciaal

Onderzoekers[1] die zich op ‘engagement’ focusten wijzen op het belang van vertrouwen. Hun bevragingen in combinatie met het meten van stress- en gelukshormoon toonden aan dat werknemers in organisaties met een cultuur van veel vertrouwen meer productief zijn, meer energie hebben op het werk, beter samenwerken met hun collega’s en langer in de organisatie blijven. Deze medewerkers leden ook minder onder chronische stress en waren gelukkiger, wat het functioneren dan weer bevorderde.

Voeding aan vertrouwen

Als vertrouwen zo belangrijk is, dan is de vraag hoe je zo’n cultuur van vertrouwen kan voeden?

In onze trainingen Verbindend Leidinggeven gaan we uitgebreid in op het creëren van een context die het welbevinden van werknemers bevordert en resulteert in productiviteit en innovatiekracht. Verbindende Communicatie is een uitstekend handvat om aan de slag te gaan met de onderstaande actiepunten..

Concrete actiepunten

Geef erkenning aan uitmuntendheid

Druk je waardering uit voor gehaalde doelen, maar ook voor kleine en grote gestes die medewerkers en collega’s stellen. Doe het direct, geregeld, onverwacht, persoonlijk en publiekelijk. Jouw voorbeeld kan ook anderen inspireren!

Creëer haalbare uitdagingen

Als je een team een moeilijke maar haalbare opdracht geeft, gaan de teamleden zich focussen en hun banden versterken. Het aangewezen zijn op mekaar stimuleert efficiënt gedrag. Maar opgepast: check regelmatig de vooruitgang en stel doelen die te gemakkelijk of te moeilijk zijn bij!

Geef mensen autonomie om zelf hun weg naar het doel te bepalen

Vertrouwd worden en zelf zaken mogen uitzoeken is een grote motivatiefactor en stimuleert innovatie. Opvolging en risico-inschattingen blijven nodig, maar de benaderingen die werken kunnen als ‘good practices’ weer tot erkenning leiden en een bron van inspiratie zijn voor anderen.

Maak ruimte voor jobcrafting

Teams het vertrouwen geven om zelf te komen tot een taakverdeling die rekening houdt met de talenten en ambitie van de teamleden zorgt ervoor dat medewerkers hun energie gaan focussen op dat wat hun nauw aan het hart ligt. De aansturing van zulke teams vergt heldere doelstellingen en voldoende feedback over het resultaat. Alweer een gelegenheid voor erkenning dus!

Zorg dat informatie breed gedeeld wordt

Organisaties die hun ‘vluchtplan’ meedelen aan medewerkers zijn de onzekerheid voor over welke richting waarom genomen wordt. Dit vergt volgehouden communicatie met voldoende ruimte voor dagelijkse en directe contacten.

Bouw aan relaties

De biologische mechanismen die vertrouwen voeden zijn diep verankerd in ons lijf en gaan terug op de uitingen van interesse in en betrokkenheid bij elkaar. Vandaar dat het zin heeft om niet enkel te investeren in duidelijke doelstellingen, maar ook in betrokken relaties. Neem tijd om elkaar te kennen, ruimer dan de professionele context!

Bevorder de groei van de hele persoon

Nieuwe jobskills verwerven is niet voldoende. Het goed functioneren van medewerkers heeft baat bij een evenwichtige focus op persoonlijke en professionele groei.

Toon je eigen kwetsbaarheid

Toon zelf als leidinggevende hoe veilig het is en wees open naar je medewerkers over onduidelijkheden, fouten en problemen. Hulp vragen is effectief omdat het beroep doet om onze menselijke impuls om samen te werken.

[1] Paul J. Zak, Trust Factor: The Science of Creating High-Performance Companies (AMACOM, 2017)