Verbindende Communicatie: een uitnodiging tot onderzoek naar de kracht achter woorden

Veranderingen en uitdagingen zijn niet meer weg te denken uit ons professionele en privéleven. Vasthouden aan zekerheden is geen optie en toch hebben we het vaak moeilijk om mee te bewegen in de stroom van veranderingen. We voelen ons uit het veld geslagen, in het nauw gedreven, opstandig of moe en vragen ons af hoe nog te communiceren met anderen.

Als we ons laten leiden door overtuigingen en opinies lijkt het wel of we geleefd worden. Het lijkt soms of anderen (ouders, collega’s, nieuwsberichten en social media) onze mening bepalen zonder dat we hier zelf iets aan te zeggen hebben. Hoe kunnen we het over een andere boeg te gooien? Hoe kunnen we verder met respect voor onszelf en anderen? Hoe kunnen we vanuit een innerlijke drive en verantwoordelijkheidszin het verschil maken in een wereld met alle denkbare verschillen en meningen?

Verbindende Communicatie geeft inspiratie om anders om te gaan met de buitenwereld door te communiceren vanuit rust én vanuit kracht. Het helpt je eerst om voor jezelf helder te krijgen wat er echt toe doet, en vervolgens hierover in contact te gaan met anderen en ook de anderen te beluisteren.

Het vergt de bereidheid om jezelf steeds beter te leren kennen en de moed om vanuit dit contact met jezelf anderen aan te spreken en te beluisteren. Verbindende Communicatie helpt je groeien in het bewuster omgaan te midden van chaotische omwentelingen.

In contact met de kracht van je eigen woorden

Vind je van jezelf dat je wat assertiever mag zijn? Of juist wat minder direct zou moeten zijn? Beide vertrekpunten hebben baat bij een onderzoek naar wat er echt toe doet en een bewustere communicatie met anderen. Het onderzoek naar wat je bij specifieke gebeurtenissen ziet, hoort en denkt, leidt je naar behoeften die voor jou op zulke momenten al dan niet vervuld zijn. Verbindende Communicatie helpt je zicht krijgen op deze behoeften. Vervolgens kan je keuzes maken over hoe je zorg wil dragen voor deze behoeften.

Door verbindend te spreken hoort de ander wat je zegt. Vooral omdat je bij Verbindende Communicatie spreekt vanuit je eigen behoeften en daarbij rekening houdt met die van de ander. Feitelijkheden lokken zelden weerstand op bij de toehoorder. Gedachten en overtuigingen daarentegen zijn voor discussie vatbaar. En oordelen blokkeren veelal de dialoog. Toch is veel van ons ervaren gebaseerd op denken en oordelen. Maar ook achter gedachten en oordelen gaan er behoeften schuil. Eens je zicht krijgt op die behoeften, biedt het leven zoveel meer mogelijkheden om zorg te dragen voor je behoeften. En daarnaast biedt de gewonnen zelfkennis je ook zoveel meer ruimte om te horen wat er voor anderen toe doet.

In contact met de kracht achter de woorden van anderen

Vind je dat anderen te weinig positie innemen of juist dat ze wel aan zichzelf maar niet aan anderen denken? Ook hier biedt Verbindende Communicatie hulp omdat je leert om op een ontwapende manier dóór te vragen naar wat de ander denkt, voelt en nodig heeft. Eens je kan erkennen wat er bij de ander leeft, ontstaat er een verbinding van waaruit je in dialoog kan zoeken naar manieren om samen een weg te vinden en van elkaar te leren.

Ons aanbod open trainingen

In onze basistraining Verbindende Communicatie leer je samen met anderen op zoek gaan naar wat jou beweegt en hiervoor de meest passende uitdrukking te vinden. Tegelijk leer je op een heel bijzondere manier luisteren naar de boodschap van de ander en wat er achter de woorden van de ander schuilt.

Voor leidinggevenden biedt het traject Verbindend Leidinggeven niet enkel aandacht voor de ontwikkeling van vaardigheden om verbindend te communiceren, maar ook voor wat jij als leidinggevende kan doen om te zorgen voor een context waarin medewerkers het beste van zichzelf willen geven.

Voor wie een boost wil geven aan het eigen groeiproces, organiseren we een transformatieprogramma. Hierbij zorgen we voor een ondersteunende context om voortdurende frustraties, angst en verdriet onder ogen te zien en tot een nieuwe verhouding te komen met wat je te beurt viel. Laat oude ervaringen je verdere ontwikkeling niet in de weg staan! Neem deze kans om en transformeer naar een betere versie van jezelf.