Verbindende Besluitvorming werkt!

Onvoorstelbaar eenvoudig en bijzonder effectief

We zien hoe Verbindende Besluitvorming in organisaties zorgt voor het nemen van snelle en krachtige besluiten. In een snel veranderende maatschappij is het snel kunnen inspelen op opportuniteiten, maar ook het snel kunnen schakelen bij tegenslag essentieel voor de toekomst van de organisaties. Verbindende Besluitvorming is eenvoudig te leren. Het is zo anders en vooral bijzonder effectief!

Wat zijn de geheimen van deze andere manier van beslissingen nemen?

  • Oplossingen worden bedacht door te focussen op behoeften, waarden en belangen. Meerdere behoeften kunnen gemakkelijk vertaald worden naar één concrete oplossing. Dit is anders als je twee concrete oplossingen moet samensmelten tot één compromis. Met de Verbindende Besluitvorming zoeken we telkens naar creatieve oplossingen waarbij alle behoeften en waarden zo goed mogelijk vervuld worden. Dit betekent ook het loslaten van de ‘ideale’ oplossing die het voor eens en altijd zal doen.
  • De emoties van de beslissingsnemers werken als een collectief kompas bij het verkennen van een context, probleem of conflict. Elke betrokkene voelt als het ware aan of iets gaat werken of niet. Frustratie, ongemak, onzekerheid zijn ideale barometers die aangeven dat bepaalde oplossingen bijgesteld moeten worden. Met Verbindende Besluitvorming wordt via dialoog en empathie gezocht naar de best mogelijke oplossing, rekening houdend met alle betrokkenen.
  • Een bijzondere techniek die we bij Verbindende Besluitvorming gebruiken is het meten van de weerstand bij voorstellen. Dit geeft een objectief beeld van wat een voorstel waard is en waar er vanuit concrete waardengerichte feedback nog verbetering mogelijk is. Het vergelijken van de status quo met een, in detail uitgewerkte oplossing, geeft zwart op wit weer met welke keuze je als organisatie meer profijt haalt. Het zorgt voor de best mogelijke keuzes en beslissingen, ook al weten we dat voortschrijdende inzichten wellicht nog betere oplossingen zullen genereren.
  • Vaak zitten onderhandelingen of besluitvormingen in het slop. Men zit vast. Er is een impasse waar we via ‘gewoon’ onderhandelen niet meer uitkomen. Het duurt zolang dat elke beslissing al achterhaald is voor ze kan worden uitgevoerd. Het zich laten leiden door democratische principes maakt vaak dat een relatieve meerderheid van 25% bepaalt wat de 75% verdeelde meerderheid moet doen… Verbindende Besluitvorming gaat verder dan het democratisch afstemmen. Door de techniek van het zoeken van ‘de minste weerstand’ wordt er rekening gehouden met zoveel mogelijk behoeften, belangen en waarden. Oplossingen zijn dan vaak creatieve constructies die rekening houden met alle factoren waarbij er alleen winnaars zijn!

Verbindende Besluitvorming in een notendop

  • Weet waar je naartoe wil: duidelijkheid over het uiteindelijke doel.
  • Verken eerst alle meningen voor je voorstellen tot oplossing formuleert.
  • Dialoogeer en hou rekening met de behoeften en waarden van alle betrokken.
  • Voel waar er weinig weerstand is.
  • Neem snelle beslissingen waarmee je vooruit gaat.
  • Een oplossing waarbij iedereen zich erkent weet, wordt meer gedragen en heeft een beter effect.