Verbindend Leiderschap

Verbindende Communicatie (VC) is een krachtig concept. De effecten ervan in organisaties zijn bijzonder:

  • teams functioneren beter;
  • medewerkers zijn gemotiveerd voor hun job en bereid om te leren;
  • de kwaliteit van interne en externe dienstverlening stijgt;
  • de talenten, ervaringen en competenties van medewerkers vertalen zich in collectieve intelligentie;
  • leidinggevenden brengen hun boodschappen op een duidelijke, krachtige manier en blijven in verbinding met wat hun medewerkers nodig hebben om goed te functioneren.

Welke inspiratie geeft Verbindende Communicatie aan leidinggevenden?

De kracht jezelf te zijn

VC is een handige tool om naar je eigen functioneren te kijken binnen een complexe context. Gevoelens geven betekenis aan wat er gebeurt binnen de organisatie. Worden doelstellingen gehaald? Is het klimaat ok? Staan collega's in hun kracht?…Het bewust kunnen stilstaan bij wat er reilt en zeilt, maakt dat een leidinggevende op een doelgerichte manier kan handelen en communiceren. Door VC kan hij met weinig woorden de essentie op een krachtige manier overbrengen en tegelijk op een betrokken en hartelijke manier in contact blijven. Door de eenvoud en de duidelijkheid kunnen de medewerkers de boodschap horen en zien hoe ze kunnen bijdragen aan een groter geheel.

De kracht van feedback

VC geeft inspiratie om op een krachtige, effectieve manier feedback te geven. Het helpt medewerkers om hun taak in lijn te brengen met hun persoonlijke doelstellingen en die van de organisatie. Zowel versterkende als corrigerende feedback hebben hun waarde. VC zorgt ervoor dat de boodschapen duidelijk overkomen en gehoord kunnen worden.

De kracht van empathie

VC inspireert leidinggevenden om op een empathische manier in contact te zijn met hun medewerkers. Door bewust te luisteren naar medewerkers ontstaat er een band waarbij er vanuit wederzijds respect rekening gehouden wordt met wat belangrijk is voor de persoon en de organisatie. Empathisch luisteren maakt tevens dat de ander ook sneller bereid is om te horen wat belangrijk is vanuit het standpunt van de leidinggevende en de organisatie.

De kracht van duurzame oplossingen

VC zorgt ervoor dat conflicten grondig worden opgelost. Door alle behoeften, belangen en waarden mee te nemen in een meningsvormende fase, verhoogt de kwaliteit van de afspraken in de besluitvormende fase. Ook hier zijn de essentiële vaardigheden van VC de bouwstenen om via onderlinge dialoog een duurzame oplossing uit te werken.

De kracht van Verbindende Besluitvorming

Vanuit VC ontwikkelden we een concept dat we Verbindende Besluitvorming noemen. Dit concept geeft inspiratie om beslissingen te nemen die rekening houden met de weerstand van de betrokkenen. Door oplossingen te zoeken met weinig weerstand -en dus een hoge acceptatie- worden beslissingen genomen waarbij de expertise van alle betrokkenen optimaal geïntegreerd is. Om aan verbindende besluitvorming te doen is het belangrijk om een onderscheid te kunnen maken tussen belangen, waaarden en de vertaling ervan in concrete oplossingen. Empathisch luisteren naar de belangen en inzichten van de mensen die invloed hebben op de beslissing is hierbij cruciaal.