Succes en betrokkenheid in familiebedrijven

Goede communicatie is essentieel voor elk bedrijf. In een familiebedrijf spelen er naast zakelijke ook persoonlijke verhoudingen mee. De complexiteit van dit samenspel vraagt des te meer een bewuste communicatie. Hoe zorg je ervoor dat de verschillende generaties samenwerken zodat het bedrijf de impulsen krijgt om verder te groeien en zich te handhaven in een alsmaar evoluerende markt? Hoe stem je de communicatie af tussen familieleden die elkaar heel goed kennen en diegenen die elkaar enkel kennen omdat ze verbonden zijn als aandeelhouders van hetzelfde bedrijf? Hoe kun je zorg dragen voor de behoeften van de betrokkenen zoals autonomie, gehoord worden, erbij horen, zekerheid…Hoe vertaal je wrijvingen en conflicten in goede en duurzame afspraken?

Het concept Verbindende Communicatie geeft inspiratie om de communicatie optimaal te laten verlopen en er zo voor te zorgen dat het succes van het familiebedrijf over meerdere generaties verzekerd blijft.

1. Zorg voor verbinding

Door elkaar regelmatig te ontmoeten in een ontspannen sfeer, leren familieleden elkaar kennen als mensen met eigen interesses en een eigen manier waarop ze in het leven staan. Het plezier dat mensen hebben tijdens deze bijeenkomsten vertaalt zich in hartelijkheid en wederzijds begrip. Hierdoor zal er ook een klimaat van verbinding ontstaan als de familieleden elkaar ontmoeten om zakelijke aspecten met elkaar te bespreken.

2. Emotionele intelligentie gebruiken

Gevoelens geven zinvolle informatie over het behoefteleven van mensen. Aangename gevoelens zijn signalen dat behoeften vervuld zijn. Onaangename gevoelens maken mensen bewust dat bepaalde behoeften tekort komen. De kracht van Verbindende Communicatie bestaat erin om vanuit behoeften te communiceren. Dit zorgt voor een zekere kwetsbaarheid, die in combinatie met zelfvertrouwen vaak resulteert in betrokkenheid en verbinding.

Door het bewustzijn van gevoelens en behoeften te combineren met zakelijk/economisch denken, staan mensen meer in hun kracht. En hierdoor ontstaat er een klimaat waarin ze elkaar kunnen `ont-moeten’. Het is de ontmoeting die maakt dat ze samen gaan denken en loskomen van het `mijne’ en het `jouwe’. De zorg voor zichzelf en de zorg voor elkaar lopen in elkaar over.

3. Zeggen wat er te zeggen is

Verbindende Communicatie inspireert om elke boodschap op een duidelijke en respectvolle manier te brengen. Een belangrijk principe hierbij is om elk oordeel, verwijt of cynisme om te vormen tot duidelijke boodschappen waarin mensen spreken vanuit hun behoeften en waarden. Door deze verwachtingen uit te spreken als uitnodigingen en niet als eisen, zijn mensen vaak bereid om te zoeken naar afspraken waar iedereen zich in kan vinden.

4. Check interpretaties

Interpretaties en veronderstellingen ontstaan vanuit waarnemingen. Vaak gaan deze gedachten een eigen leven leiden. Om dit te voorkomen is het zinvol om interpretaties te checken. Heeft de andere inderdaad de mening dat…? Of klopt het dat iemand iets van plan is? Hierbij is het belangrijk dat men elk oordeel achterwege laat en in de vraag laat horen vanuit welke observaties men iets denkt. B.v. “Ik zag je nog niet op de aandeelhoudersvergadering. Heb je er geen zin meer in om mee te denken of heb je het erg druk?” Door dit zonder oordeel te vragen komt er wellicht snel duidelijkheid over hoe de ander naar iets kijkt.

5. Luister voor je spreekt

Echt luisteren met interesse doet meestal goed. Door te luisteren ontstaat er ruimte. Ruimte om zelf iets te zeggen en vooral wederzijds begrip. Vanuit Verbindende Communicatie worden mensen geïnspireerd om te luisteren naar achterliggende behoeften en gevoelens. Mensen spreken meestal omdat ze gehoord willen worden en omdat ze voor hun behoeften willen zorgen. Door actief en niet-oordelend te luisteren ontstaat er meestal een contact waarin mensen elkaar gaan vertrouwen. Ze zien dat de ander een mens is zoals zijzelf, iemand met gevoelens, behoeften en verlangens. Via het luisteren voelen mensen zich geaccepteerd en zijn ze bereid om zich onbevangener op te stellen.

Voor wie meer wil weten: in ons open aanbod vind je zeker een passende training.