Succes en betrokkenheid in familiebedrijven: beslissingen nemen

Om met de aandeelhouders van een familiebedrijf op één lijn te blijven of te komen, moet er gecommuniceerd worden. En om ervaringen, inzichten en verschillende meningen te bundelen tot een krachtige visie en slimme strategieën is er meer nodig dan een losse babbel en blindelings vertrouwen. Succes is altijd het resultaat van het gericht ondernemerschap, moed, doorzettingsvermogen en een beetje geluk.

Communiceer met de hele familie

In familiebedrijven die gedurende generaties groeien, neemt ook het aantal familieleden toe. Neven en nichten die elkaar vooral kennen als medeaandeelhouder hebben er alle belang bij om op een georganiseerde manier met elkaar te communiceren. Vanuit Verbindende Communicatie adviseren we om met kringen te werken. Concreet betekent dit dat iedereen zijn stem kan laten horen vanuit een subgroep. Vertegenwoordigers van elke kring/subgroep overleggen in een centrale kring. Op het centrale overleg dragen ze zorg in naam van iedereen uit hun respectieve kring. Beslissingen worden genomen via het principe van `good enough’. Dit wil zeggen dat er gestreefd wordt naar beslissingen met zo weinig mogelijk bezwaren. De acceptatie van deze manier van werken ligt veel hoger dan bij democratische beslissingen waar 51% van de aandeelhouders zijn keuze kan opleggen aan de andere 49%. Het werken met kringen kan op verschillende niveaus verlopen. Tot op drie hiërarchische niveaus is dit systeem eenvoudig hanteerbaar. De voorwaarde om hier vlot mee te werken is de bereidheid om in verbinding te zijn en het bewustzijn dat iedereen zorg wil dragen voor zichzelf en in harmonie wil leven met de anderen.

Macht gebruiken als iets dat gemeenschappelijk is

Een machtsstrijd is altijd een verlies van energie waarbij de ene zijn mening wil doordrukken of anderen voor voldongen feiten plaatst. We spreken hierbij van `power over’. Vanuit Verbindende Communicatie willen we mensen vooral aanmoedigen om oplossingen te bedenken waarin iedereen zich kan vinden. Hierdoor ontstaat er een `power with’, waarbij iedereen wint. De energie die mensen in hun communicatie steken is erop gericht om het gemeenschappelijk belang zo te laten primeren dat elk individu er zijn voordeel bij heeft. Essentieel hierbij is de zorg voor verbinding, de bereidheid om naar elkaar te luisteren én de bereidheid om kort en duidelijk te zeggen wat men zelf wil.

Verbindende Communicatie leren is gemakkelijk en moeilijk tegelijkertijd. Gemakkelijk omdat heel wat mensen praktische inspiratie opdoen door het lezen van een boek of het volgen van een korte training. Dit bewust stilstaan bij de eigen communicatie en het zoeken naar alternatieven heeft vaak een direct effect op de eigen communicatie. Anderzijds vraagt het heel wat oefening om Verbindende Communicatie in het dagelijks leven te integreren. Het doorbreken van eigen automatismen zoals oordelend denken, de overtuiging dat anderen `moeten’, het niet vaardig zijn in actief luisteren, het zichzelf verwijten maken en zich schuldig voelen enz. vraagt tijd en bewust oefenen. Fouten maken is hierbij onvermijdelijk en het fouten mogen maken een formidabele leerschool. De intentie om in verbinding te zijn maakt deze uitschuivers ruimschoots goed.

Voor wie meer wil weten: in ons open aanbod vind je zeker een passende training.