Soms moet iets toch, niet?

Om in verbinding te blijven met anderen is het van wezenlijk belang dat je hun autonomie respecteert. Dit lokt bij heel wat deelnemers aan onze trainingen reactie uit: ‘Soms moet iets toch, niet?’.

De nadruk op het respect voor de autonomie van anderen wil geen komaf maken met normen, maar een startsein geven voor dialoog waarin de ander gehoord wordt en normen indien nodig worden toegelicht.

Waarom autonomie zo belangrijk is?

De keuze hebben om zaken al dan niet te doen en de keuze hebben in de manier waarop ze gedaan worden, maakt dat we onze energie kunnen richten. Het geeft ons de kans om onze creativiteit te mobiliseren voor zaken waar we zelf belang aan hechten.

Als dit dan een extra mile vraagt, brengt het niet zo snel uitputting dan wel een tevreden gevoel met zich mee. Al blijft het ook hier waken over het totaalpakket van keuzes die we in ons leven maken.

Op zoek naar een gezond evenwicht bij de vervulling van diverse behoeften

Soms leeft er bij leidinggevenden de vrees dat medewerkers -als ze de keuze krijgen- enkel voor hun eigen gemak kiezen.

Welbevinden van medewerkers zit ‘m echter niet enkel in de zorg voor deze persoonlijke behoeften, maar zeker zoveel in de vervulling van interpersoonlijke behoeften zoals ‘wederkerigheid’, ‘respect’, ‘samenwerking’, ‘vertrouwen’,… Deze interpersoonlijke behoeften maken duidelijk hoe we als mens inter-afhankelijk zijn van anderen

Het is een hele kunst om als leidinggevende in te spelen op situaties waarin dit evenwicht tussen persoonlijke en interpersoonlijke behoeften zoek is, maar ook een hele verademing als medewerkers zelf kiezen, verantwoordelijkheid opnemen en hun creativiteit inzetten in de ruimte die hiervoor geboden wordt.

Verbindende Communicatie biedt een handvat om samen werk te maken van deze evenwichtsoefening en medewerkers mee te krijgen in een gezamenlijk streven. Het zorgt ervoor dat mensen in hun kracht staan en goesting krijgen om te groeien en het beste van zichzelf te geven.

Verbindend Leidinggeven = leiding geven met respect voor de behoefte aan autonomie

In de opleiding Verbindend Leidinggeven vertalen we Verbindende Communicatie naar de praktijk van de manager, teamleader of coach. We focussen zowel op organisatieaspecten als op de communicatie met teams en individuen. De centrale vraag is hoe je mensen zo ver krijgt dat ze bereid zijn vanuit hun passie bij te dragen aan de missie van de organisatie.

Verbindend Leidinggeven leidt tot een optimale inzet van talenten, een context waarin medewerkers hun beste beentje willen voorzetten en de collectieve intelligentie van hun team weten te benutten.

De opleiding Verbindend Leidinggeven

Heel concreet is de vierdaagse opleiding Verbindend Leidinggeven opgebouwd rond volgende thema’s:

 • Efficiënt en verbindend communiceren vanuit respect en emotionele intelligentie;
 • Uitwerken van een missie en visie die mensen motiveert om hun bijdrage te leveren;
 • Doelstellingen zo formuleren dat medewerkers duidelijkheid hebben hoe ze hier vanuit hun talent een bijdrage aan kunnen leveren en hun eigen passie kunnen uitleven;
 • Duidelijke feedback geven, die mensen stimuleert om te functioneren op topniveau;
 • Empathie kunnen inzetten om in contact te zijn met wat er voor anderen speelt;
 • Conflicten op een duurzame manier oplossen door verbindende eerlijkheid met invoelende empathie te combineren;
 • Verbindende Besluitvorming: afspraken maken met groepen, concepten uitwerken die duurzaam meerwaarde creëren en de collectieve intelligentie stimuleren vanuit eenvoudige principes.

Wat we je garanderen

Na een opleiding Verbindend Leidinggeven garanderen we je:

 • Meer plezier in het leidinggeven en meer arbeidsvreugde voor uw medewerkers;
 • Meer kwaliteit en efficiëntie binnen uw organisatie/bedrijf;
 • Tijdswinst bij het nemen van beslissingen en beslissingen met een hogere kwaliteit;
 • Een return on investment binnen de zes maanden.

Interesse in het traject Verbindend Leidinggeven?

Bekijk dan zeker ons open aanbod.