Schwung en tempo

Leidinggeven heeft iets van een orkest leiden… Een groep muzikanten dirigeren heeft veel gelijkenissen met een team op het juiste spoor houden. Als orkestleider kan je maar best helder communiceren en aandachtig luisteren.

Maar een vloeiend concert spelen is niet zo eenvoudig. De ene gaat snel, de andere traag, nog een andere speelt liever solo en niet iedereen heeft altijd evenveel goesting om een bijdrage te leveren. Er zijn spelers die van het muziekstuk houden en vol enthousiasme zitten, anderen voelen zich eerder lauwwarm en zijn moeilijker te motiveren.

Hoe doe je dat als leidinggevende? Hoe creëer je betrokkenheid? Hoe zorg je ervoor dat mensen vanuit hun passie bijdragen aan de missie van de organisatie? En hoe zorg je ervoor dat dit resulteert in een hoge kwaliteit (zoals dat prachtige nazinderende concert)?

Door op een betrokken, hartelijke manier in contact te blijven met wat reilt en zeilt bij de medewerkers, leg je als leidinggevende de basis voor een heldere en doelgerichte communicatie. Wanneer je bewust gaat luisteren, ontstaat een band waarbij, vanuit wederzijds respect, rekening gehouden wordt met wat belangrijk is, zowel op organisatie- als op persoonlijk niveau.

Het empathisch kunnen luisteren, maakt dat de collega weerkerend sneller bereid is om te horen wat belangrijk is vanuit het standpunt van de organisatie.

Bij valse noten adviseren we om eerst de verschillende meningen te horen voor je over gaat tot besluiten en oplossingen. Op deze manier bereik je duurzame afspraken die werken voor alle betrokkenen, want onenigheden blijven groeien zolang het probleem niet bij de wortel wordt aangepakt.

Door boodschappen op een duidelijke manier te brengen, begrijpen medewerkers hoe ze kunnen bijdragen aan een groter geheel. Met versterkende feedback, help je hen om hun taak in lijn te brengen met hun persoonlijke doelstellingen en die van de organisatie.

En hoe benut je de collectieve intelligentie van een groep experts of andere betrokkenen bij besluitvorming? Door hen heel gericht in te zetten. Concrete voorstellen vormen het vertrekpunt van een vergadering. Vervolgens wordt aan iedere betrokkene gevraagd bezwaren te formuleren. Deze bezwaren worden gewogen en vormen de insteek voor verbeterde voorstellen. Doordat ook de moeilijkheden van ieder worden gehoord – zonder oordeel of verwijt- ontstaat een gedragenheid voor het best mogelijke besluit. Je zorgt er bij dat samenspel voor dat knopen tijdig worden doorgehakt.

Geen betere manier om de schwung erin te houden!