Prioriteiten stellen: hoe je van je leven een boeiend avontuur kan maken

Waarom ruimte maken om prioriteiten te stellen?

Ken je die momenten dat het leven plots in mekaar past: na wat wroet- en zoekwerk stuur je jouw voorstel door en krijg je van een opgeluchte collega een ‘Dank je voor de steun, dat is precies wat ik nodig had.’
En tegelijk zijn er al die andere momenten wanneer je struggelt om je to-do lijst af te werken en je je ’s avonds afvraagt waarmee je in godsnaam bezig bent geweest en waarom je er niet in slaagt om er in het weekend nog eens op uit te trekken met vrienden.
Heel wat mensen zijn zodanig in het gevecht met de tijd dat ze niet meer de ruimte nemen om hun lijf fit, hun sociale netwerk warm en hun tijdsbesteding zinvol te houden. En toch spelen al deze facetten een rol voor een plezierig leven. Daarom is het zinvol om geregeld stil te staan en het geheel van je leven te overzien en te plannen…

Hoe eraan beginnen?

Starten doe je met wat jij echt wil betekenen en realiseren in je leven, dat wat voor jou echt belangrijk is. En vervolgens per rol (vader/moeder- vriend/vriendin- medewerker- lid van…) te bekijken welke doelen aan de orde zijn.
Een wekelijks overzicht, planning en evaluatie maakt het mogelijk je leven minder gefragmenteerd te beleven, gaandeweg stappen te zetten in de richting die je uit wil en helder af te stemmen met anderen.

Stephen Covey schreef er een heel boek over (Prioriteiten. Effectieve keuzes in leven en werk. Business Contact, 2005).

Hier even de hoofdlijnen als je eraan wil beginnen:

  • Noteer in een tiental zinnen wat voor jou van wezenlijk belang is in je leven, waar jij voor wil gaan staan. Het is (de aanzet tot) een missieverklaring, zonder definitief of volledig te moeten zijn, en vraagt een geregelde herwerking.
  • Lijst de rollen op die je op dit ogenblik opneemt in je leven, zowel professioneel als privé. Beperk deze lijst tot een zevental rollen om het overzichtelijk te houden. Voeg er dan nog één rol aan toe, namelijk die waarin je zorg draagt voor de hernieuwing van je verschillende fysieke, sociale, mentale en spirituele behoeften.
  • Ga voor iedere rol na welke jouw doelstellingen voor de komende week zijn.
  • Benieuwd om te zien hoe dit alles op een A4-blad kan? Bekijk dan de blanco weekplanner in het boek.

Tot slot: na de eerste week is het goed je voorbije week te evalueren en te leren uit je ervaringen alvorens je opnieuw vooruitkijkt. Elke week een beetje minder dwaas 😉

Verbindende Communicatie en keuzes

Verbindende Communicatie helpt mensen om op ieder moment duidelijk te krijgen wat er voor hen toe doet, ruimte vrij te maken voor bewuste keuzes en de woorden te vinden om hierover met anderen in gesprek te gaan. In onze opleidingen Verbindend Leidinggeven vertalen we dit gedachtengoed naar de realiteit van leidinggevenden. Leidinggevenden hebben naast hun eigen behoeften ook op een cruciale manier rekening te houden met de belangen van de organisatie en die van de medewerkers waaraan ze leidinggeven. Op momenten dat ze zich laten leiden door ‘alleen gaat het sneller’ worden zij zonder pardon ingehaald door de realiteit. Het leidmotief ‘samen kom je verder’ vraagt om een andere insteek, een met aandacht voor eigen prioriteiten en die van anderen. In dat proces van afstemming gaat het om ware woorden en oprecht luisteren: in eerste instantie naar de stem van het eigen geweten om zelf openhartig te kunnen spreken, en in tweede instantie naar de stem van de ander.

Interesse om een training bij ons te volgen? Bekijk dan zeker het aanbod van de komende periode of contacteer ons met jouw vraag.