Never waste a good crisis

Een meter afstand in de winkel, collega’s werken thuis, politici zijn in geen maanden zo eensgezind geweest. Met de kinderen in huis geeft het inspiratie om op een creatieve manier naar oplossingen te zoeken en afspraken te maken.

Verbindende Communicatie, nu

Never waste a good crisis”, horen we. Misschien is dit het moment om verbindend te leren communiceren en zo het contact met jezelf, anderen en de wereld hartelijker te maken. Want de omwentelingen van de afgelopen weken roepen voor velen sterke gevoelens op. Gedachten gaan met ons op de loop. Voor we het weten slagen we er niet meer in om met elkaar, of onszelf, in verbinding te zijn. Toch is het belangrijk om elkaar te blijven steunen. Creativiteit is hierbij cruciaal. En goed voor jezelf zorgen werkt vooral als je hierbij rekening houdt met de behoeften van anderen.

Gevoelens van angst
Doorgaans is angst de levensbeschermende impuls die ons lichaam produceert bij zichtbaar risico, zoals een auto die je richting komt uitgereden of iemand die naast je staat en luid roepend zijn arm heft. Maar angst wordt ook opgeroepen als we ons voorstellen wat niet-zichtbare risico’s teweeg kunnen brengen. Hierbij kan je denken aan de impact van het virus of van maatregelen die je thuishouden. Bij angst die ontstaat vanuit denken verdwijnt de mogelijkheid tot een snelle realiteitscheck. We riskeren ontkoppeld te worden van wat we initieel voelen en over te gaan tot doemdenken en wilde fantasieën, wat niet bijdraagt tot ons welbevinden.
Het mag duidelijk zijn dat veel van onze angsten vandaag opgeroepen worden door risico’s die we niet kennen. Hiervoor beroepen we ons op wat de experten over de corona-epidemie zeggen. Hoe we hier concreet dag-in-dag-uit mee moeten omgaan, moet ieder voor zich uitvinden. Makkelijk en evident is dat niet…
Politici en wetenschappers nemen beslissingen op macroniveau. Zelf hebben we dit te vertalen naar ons eigen leven. Naast alles waar we geen impact op hebben, kunnen we kiezen om op onze eigen, unieke en menselijke manier om te gaan met de realiteit. We kunnen er bewust voor gaan om dingen te doen die ons leven en dat van anderen mooier en betekenisvoller maakt.
Verbindende Communicatie reikt ons een houvast aan om invloed te hebben op de manier waarop we met moeilijke omstandigheden kunnen omgaan. Het geeft ons gereedschap waarmee we vanuit ons voelen en denken zinvol kunnen handelen en communiceren.
We wensen iedereen de rust en het vertrouwen toe om gedurende de volgende weken bewuste keuzes te maken. Om de dingen die niet te veranderen zijn, er gewoon te laten zijn. En keuzes te maken in de realiteit waarop we invloed hebben. Via dialoog en overleg is er heel wat mogelijk. Sterkte, steun en liefde wensen we iedereen toe.