Mindsharing

Gedeelde expertise leidt tot kwaliteitsvolle beslissingen: dit is de insteek bij Verbindende Besluitvorming. Het is een snelle en handige manier om met experts een sterk voorstel te uit te werken dat een hoge acceptatie heeft bij alle betrokkenen (ontwikkelaars, uitvoerders, klanten…).

Geboeid door dit onderwerp trok het boek ‘Mindsharing’ (Lior Zoref, 205) mijn aandacht. Al snel bleek echter dat Lior Zoref vooral het online delen van informatie (ideeën, ervaringen) behandelt en illustreert hoe dit tot kwaliteitsvolle beslissingen van één persoon kan leiden. Verrassend om te zien welke gelijkenissen er zijn met ons concept Verbindende Communicatie.

Collectieve intelligentie

Zoals Francis Galton in 1907 het gewicht van een os liet raden door de omringende menigte, zo herhaalt Lior Zoref het schattingsexperiment met zijn TedEx-publiek. En raad eens… Hoewel er schattingen tussen zaten die hij belachelijk hoog en belachelijk laag vond, bleek het gemiddelde van de schatting er maar één kilo langs te zitten!

Een grote groep leken blijkt –niet enkel in dit experiment- een inschatting te kunnen maken met een nauwkeurigheid die het advies van experts overtreft.

Dit stemt tot nadenken over wat collectieve intelligentie kan betekenen als we deze niet slechts inzetten voor schattingen, maar voor het genereren van ideeën en het vinden van oplossingen.

Je netwerk inzetten om je vragen te beantwoorden en je droom te realiseren

Het boek 'Mindsharing' bevat niet alleen een reeks sprekende voorbeelden van wat het kan opleveren om je netwerk (en dat van je vrienden) aan te spreken. Om te beginnen is het boek zelf het resultaat van co-creatie. Op een gegeven moment lanceert Lior zijn droom om zijn expertise rond mindsharing te delen. Het is zijn netwerk dat hem de push geeft om er werk van te maken. Gaandeweg houdt hij niet enkel zijn publiek op de hoogte maar consulteert hij hen ook met hele concrete vragen: wat kan een goeie inleiding zijn, tips om de laatste loodjes te dragen…

Enkele andere voorbeelden die tot mijn verbeelding spraken, waren de volgende:

  • het vinden van een stageplek om voeling te krijgen met het werk in een andere branche;
  • het delen van patiëntengegevens door patiënten zelf, waardoor bijzondere bijwerkingen boven tafel komen;
  • het krijgen van steun en suggesties naar aanleiding van een persoonlijke getuigenis;
  • het vinden van beperkte opdrachten om ervaring op te doen in een nieuwe job;

Enkele tips als je ermee aan de slag wil

Als je je netwerk wil inzetten voor het vinden van ideeën en oplossingen, zijn er enkele voorwaarden die je in gedachten moet houden:

  • je groep dient groot genoeg te zijn (>250 personen);
  • inbrengers dienen onafhankelijke, vrij denkende individuen te zijn;
  • je groep moet voldoende betrokken zijn om te willen (blijven) delen;
  • de vraag moet helder zijn (kort en bondig).

Ann Ceyssens