Kiezen is niet altijd verliezen

Ik ben niet meer ongerust… Nog een beetje, maar er is hoop 😉

Meer dan veertig politici vroegen een voordruk van ons boek Verbindende Besluitvorming. Verheugend om te zien dat kandidaten van verschillende partijen intekenden, inclusief kandidaten van typische gemeentelijsten.

Het is druk, misschien ga je nog bussen en plakken of staat je agenda vol met huis aan huis bezoeken. Daarom geven we je in een notendop enkele vuistregels mee voor later overleg:

  1. Focus je vooral op de waarden en belangen die je wil verdedigen. Pin je niet te veel vast op die ‘ene’ oplossing. Wees strikt en principieel over je missie maar wees flexibel in de manier waarop je ze wil realiseren.
  2. Doe zelf concrete voorstellen, eerder dan kritiek te leveren op de voorstellen van anderen. Als je zelf een voorstel doet, vraag dan naar de bezwaren. Luister zo naar de belangen die je confraters willen verdedigen. Doe voorstellen die tegemoetkomen aan zowel jouw belangen als aan de belangen van de ander.
  3. Als iemand van een andere fractie een concreet voorstel doet en je bent het er niet mee eens, peil dan naar welke belangen, behoeften en waarden hij/zij hiermee wil realiseren. Op behoefteniveau is er nooit een probleem. Het probleem ontstaat als niemand van zijn concreet standpunt wil wijken.
  4. Ga ten strijde tegen ‘bashing’ (het aanvallen en belachelijk maken van opponenten). Doe er zelf niet aan mee en focus vooral op wat jij wil realiseren vanuit de waarden van je partij. Iedereen is voor veiligheid, een gezonde, welvarende en vrije wereld.

Verder wens ik je succes en plezier in het opnemen van je mandaat. Dank je om mee aan een maatschappij te werken waar mensen van allerlei slag zich thuis voelen, vooral de mensen van jouw achterban. Weet dat zorgen voor je eigen behoeften en belangen duurzamer is als je rekening houdt met de behoeften en belangen van anderen. Doe je dit niet, dan verlies je veel tijd en energie aan strijd en conflict. Dat laatste wens ik jou en mezelf niet toe.

Erwin