Hoe kan je langpraters naar de essentie krijgen?

Je ding gezegd krijgen in weinig woorden is een kunst. Goede feedback geven is dat ook. Feedback kan anderen van informatie voorzien om zicht te krijgen op hun gedrag en een uitnodiging zijn dit bij te sturen. Toch is niet alle feedback even gemakkelijk hoorbaar en kan ook de feedbackgever behoorlijk wat twijfels hebben over de meerwaarde ervan.

Mensen die de neiging hebben om lang te praten, zijn een goed voorbeeld van het dilemma waar je als feedbackgever soms voor staat. Enerzijds wil je het verhaal graag korter, anderzijds wil je de persoon niet afwijzen.

Op naar radicale openhartigheid

Kim Scott (Radical Candor, 2017) beschrijft uitvoerig welke dimensies van feedback een rol spelen als we meer openhartig met elkaar willen omgaan: vrijmoedigheid en verbinding.
Verbinding verwijst naar: rekening houden met wat er voor de ander toe doet en wat er al dan niet mogelijk is in het contact.
Vrijmoedigheid verwijst naar: oprecht uiting geven aan wat er voor jezelf toe doet.

Als je een goed contact wil met de ander zijn beide dimensies van belang. Enkel vrijmoedig spreken zonder rekening te houden met wat er voor de ander toe doet, laat de ander in de kou. En als we enkel rekening houden met de ander, raken we zelf gefrustreerd.

Terug naar de langprater

Stel dat de langprater een toffe collega is, waarmee je graag contact hebt, ware het niet dat een simpele vraag als ‘Hoe is het met je?’ direct je dagplanning in gevaar brengt. Daarom ga je al enige tijd dit soort vragen uit de weg, tegelijk mis je het persoonlijk contact met die collega.

Een genuanceerde boodschap onder vier ogen kan wonderen doen. Bijvoorbeeld: “Weet je, de afgelopen tijd ben ik wat terughoudend om het gesprek met je aan te gaan en tegelijk wil ik graag weten hoe het met je is. Ik raakte soms in de stress omdat het gesprek me al snel een half uur verder bracht. Kan je je voorstellen dat ik gewrongen zit tussen contact en tijdsgebruik?”

Afhankelijk van de capaciteit om feedback te ontvangen zal de ander, snel of minder snel, positief of minder positief, reageren op je boodschap. In het beste geval heeft het direct het gewenste resultaat. In het slechtste geval doet het een deur dicht. Wat de reactie ook is, het is een belangrijk moment om het contact nieuwe kansen te geven en op elkaar af te stemmen.

Wat we aanraden

• Als je wil investeren in het contact: ga ook de lastige en gevoelige feedbackgesprekken aan.
• Zie waar het je brengt en leer eruit.
• Blijf zorg dragen voor wat er voor jezelf toe doet, ook als de ander je boodschap niet kan horen.