Grootsheid nastreven en eenvoudig blijven: de uitdagingen voor hedendaagse leiders

Het samenleven en samenwerken ondergaat diepgaande omwentelingen. Onze tijd vraagt om grootse leiders met een visie die doordrongen is van hoop, vertrouwen en durf. Leiders die met toewijding hun opdracht vervullen en zichzelf en anderen rondom hen kunnen uitdagen.

Persoonlijk leiderschap om anderen te bereiken

Mensen worden gedreven door behoeften en waarden. Als leider heb je er alle belang bij je leven te leiden in lijn met je waarden en anderen hierbij te betrekken. Verbindende Communicatie ondersteunt je om in contact te blijven met jezelf en anderen en een taal te ontwikkelen die je visie en missie handen en voeten te geeft. Steven Covey formuleerde het alsvolgt:

“Een missiestatement van een organisatie – één die echt de diep gedeelde visie en waarden van de organisatie reflecteert- creëert grootste eenheid en enorme betrokkenheid. Het creëert in het hart en bewustzijn van mensen een referentiekader, een set van criteria en richtlijnen, waarmee ze zichzelf gaan aansturen. Ze hebben dan niemand anders meer nodig om hen te sturen, te controleren, te bekritiseren of af te breken. Ze accepteren waar de organisatie om draait.”

Eenvoud om anderen toe te laten

Eenvoud gaat ook over de gewoonte om te leven in waarheid over zichzelf, met alle deugden en gebreken. Het vormt de basis die het contact met anderen dient. Deugden en gebreken in jezelf erkennen wordt immers de standaard die naar anderen wordt overgedragen en ruimte maakt voor engagement.
Leiders stellen hoge standaards voor prestatie aan zichzelf en anderen. Het resultaat dat ze hiermee bereiken, komt er dankzij de aanmoeding en niet door bedreiging. Leiderschap gaat dus minder over macht inzetten dan wel over het empoweren van anderen door:

  • Bijdragen in probleemoplossing te vragen van iedereen in de organisatie, deze te erkennen en in te zetten.
  • Niet tussen te komen in de taken van medewerkers zonder goede redenen.
  • Niet het werk te doen van medewerkers.
  • Beslissingsmacht te delegeren en anderen medeverantwoordelijk te maken voor de resultaten.
  • Verantwoordelijkheid te nemen voor de resultaten, zowel de goede als de mindere.

In onze driedaagse experttraining Verbindend Leidinggeven bieden we een container om je zelf beter te leren kennen, je visie te expliciteren en anderen hierbij te betrekken.