De missing link. Een oproep tot meer verbinding in de politiek.

Als ik zie hoe effectief ‘Verbindende Communicatie’ is in organisaties en hoe Verbindende Besluitvorming als een wondermiddel wordt omarmd in onze trainingen, vraag ik me af hoe we ook meer politici kunnen bereiken.

Als ik uitspraken van politici zie, maak ik me zorgen. Het lijkt wel alsof het beledigen en zwartmaken van politieke tegenstanders het recept is om aandacht te krijgen in de pers. En als ik hoor hoe het eraan toe gaat in gemeenteraden of parlementair overleg, schrik ik opnieuw.

Vaak maakt een wrange debatcultuur dat er nog weinig te merken is van een democratisch overleg. Oppositie voerende partijen schilderen leidende coalities af alsof ze enkel duistere bedoelingen hebben. Moddergooien is blijkbaar een belangrijke vaardigheid die politici moeten beheersen als ze willen standhouden in de politiek arena. Of zijn het journalisten en reporters die onze beleidsmakers triggeren tot straffe uitspraken?

Maar af en toe zijn er politici die de tijd vrijmaken om zich de eenvoudige effectiviteit van ‘Verbindende Communicatie’ eigen te maken. Het is hoopgevend om te zien hoe enthousiast deze mensen met veel goede moed naar hun raden en partijbureaus trekken.

Een recente deelnemer van een traditionele partij gaf aan dat als hij weer verkozen wordt, hij ‘Verbindende Besluitvorming’ als leidende overlegstructuur wil voorstellen voor het nemen van politieke beslissingen. ‘Verbindende Communicatie’ wil hij gebruiken om de eigen fractie intern te versterken en om via dialoog een sterke strategie uit te zetten. Op zijn vraag publiceren we de voordelen voor politici hier op een rijtje. (Als je wil weten wie me inspireerde om dit artikeltje te schrijven, google dan op ‘Molenbeek’ en ‘Damme’.)

Verbindende Communicatie in de politiek zorgt ervoor dat:

  • Je je mening op een duidelijke en effectieve manier kunt communiceren, vooral door geen verwijten uit te spreken.
  • Je met weinig woorden de essentie van je boodschap kunt brengen.
  • Je bij conflicten duurzame oplossingen vindt door je eerst te focussen op de behoeften en de waarden die je wil vervullen. Oplossingen gaan dan verder dan het sluiten van compromissen waar er te veel water in de wijn gedaan wordt.
  • Je leert luisteren naar de behoeften en de waarden van je tegenstander. Het is pas door hier met begrip naar te luisteren dat een dialoog mogelijk wordt.

Verbindende Besluitvorming in de politiek zorgt ervoor dat:

  • Genomen besluiten duurzaam zijn en bijdragen aan oplossingen op lange termijn. Dit voorkomt dat nieuwe legislaturen de wetten en besluiten van de vorige legislatuur opnieuw in vraag stellen.
  • Beslissingen breed gedragen worden omdat voorstellen zo verfijnd worden, dat ook minderheden en oppositie zich kunnen vinden in besluiten.
  • De dialoog bij ‘Verbindende Besluitvorming’ maakt dat afspraken, besluiten en wetten zorg dragen voor de behoeften en waarden van alle betrokkenen.

Ik geloof dat we stilaan evolueren naar een politiek waar we in dialoog gaan met elkaar en dat Verbindende Communicatie een krachtig middel is voor de generatie van nu.

Heel wat ‘vanzelfsprekende’ verworvenheden zijn het resultaat van beleidsmakers die met toewijding en idealisme een groot deel van hun tijd en levensenergie investeerden voor een maatschappij waarin mensen zich thuis kunnen voelen.

Ik wens elke politicus de veerkracht toe om in dialoog te gaan en een beleid uit te werken waarbij rekening gehouden wordt met de belangen van de ‘ander’. Voor jezelf zorgen werkt namelijk het best, als je daarbij rekening houdt met wat de ander nodig heeft.

Daarom willen we bij Human Matters zoveel mogelijk mensen inspireren: in organisaties, bedrijven en scholen… en hopelijk ook in de politiek.

Erwin Tielemans