Compliment.. niet evident?

Op complimentendag zetten we complimenten geven in de spotlight. Het is niet altijd evident dat we waardering uitspreken naar elkaar. Hier zijn verschillende redenen voor:

  • Vaak wordt een compliment gezien als de voorbode van een verzoek. We krijgen een compliment dus voelen we ons verplicht iets terug te doen voor de ander. Waardering uitspreken wordt dan aangevoeld als strategie om een gunst van de ander te krijgen.
  • Wat goed is, wordt als vanzelfsprekend ervaren. Hierdoor zijn we niet geneigd om waardering uit te spreken voor wat ons goed doet. We vinden het normaal dat ouders iets doen voor hun kinderen. Als we ergens voor betalen, moeten we de ander niet meer bedanken. Als collega’s dag in dag uit hun job doen, vinden we dat normaal en zien we geen reden om dank je te zeggen voor de moeite die ze doen.
  • Fijne gevoelens blijven minder lang ‘plakken’ dan onaangename gevoelens. Hierdoor gaat onze aandacht eerder naar wat we missen dan naar de behoeften die vervuld zijn. We vergeten dikwijls om waardering uit te spreken omdat we gefocust zijn op het oplossen van problemen.

Waardering uitspreken en elkaar bewust bedanken, heeft nochtans positieve effecten. Complimenten horen én complimenten uitspreken: we worden er blijere mensen van. Complimenten geven energie. Ze creëren ruimte voor een klimaat van begrip en samenhorigheid. Bovendien zorgen ze ervoor dat corrigerende feedback ook beter landt.

Hier geven we een paar suggesties om bewuster je waardering te uiten:

  • Als je waardering uit, koppel er dan niet automatisch een verzoek aan. Een compliment geven is zoals een klein feestje. Geniet van dat geven én geniet ook van de manier waarop jouw compliment ontvangen wordt.
  • Kijk eens naar de mensen om je heen. Bedenk waarom je eenieder waardeert. Train je geest in het waarderend kijken. Zoek een moment om jouw compliment uit te spreken zodat de ander dit ook écht kan horen. Vraag dus eerst naar een bewust luisterend oor en zeg dan wat je aan je aandachtige toehoorder waardeert.
  • Als iemand het moeilijk vindt om je compliment te horen, wees dan mild. Luister naar hoe die persoon zich voelt. Sommigen mensen hebben het knap lastig om naar waardering te luisteren omdat ze het niet gewoon zijn. Verwelkom zo’n ongemak met een glimlach.
  • Weet dat alles wat je hebt niet vanzelfsprekend is. “Count your blessings”: tel je zegeningen, schrijf ze op in een koesterboekje… Het is wellicht een heel lijstje. Door naar deze ‘cadeautjes’ te kijken alsof je ze voor het eerst ziet, voel je misschien spontaan dankbaarheid opborrelen. Wie draagt bewust of onbewust bij tot jouw welbevinden, gezondheid en geluk? Hoe gebeurt dat precies? Beeld je eens in dat je iemand bedankt voor iets wat jij tot nu toe evident vond. Zeg dit luidop en kijk hoe de ander reageert.
  • Richt je aandacht op de dingen die er wél zijn. Welke behoeften zijn vervuld op dit moment? Wie heeft hiertoe bijgedragen? Misschien ken je diegene niet die iets voor je betekende. Of misschien is het een collega, een kennis of een toevallige voorbijganger die iets voor je deed? Sta bewust stil bij het goede dat je tegemoetkwam. Druk je dankbaarheid uit op een spontane manier. Spreek de ander aan, vraag er eventjes aandacht voor.
  • Waardeer vooral jezelf. Jezelf vaak op de kop zitten en je niet goed genoeg voelen zijn dingen des mensen. Het kan altijd beter. Hierdoor ontbreekt het je aan liefdevol kijken naar jezelf. Waarin ben je goed? Waar ben je trots op? Waarvoor kun je jezelf een pluim geven? Door waarderend te kijken naar jezelf, wordt het ook gemakkelijker en meer vanzelfsprekend om anderen te waarderen.
  • Mogelijk heb je zelf nog een tip om bewuster complimenten te geven… Denk even na… Wat kun je nog meer doen om de kleine waarderingsmomenten in je leven in te plannen?

Geniet van de maand maart en van het bewuster geven van complimenten.

Knap dat je dit hele tekstje doornam. Dank hiervoor 🙂

Erwin Tielemans