8 tips voor Verbindend Leiderschap

Het is ronduit schitterend hoe Verbindende Communicatie haar werk doet binnen organisaties! Wendbaarheid, groei ondanks de crisis en blijvende kwaliteitverbetering aan een duizelingwekkend tempo. Het kan! Om iedereen te inspireren zetten we acht tips op een rijtje om ook profijt te halen uit Verbindend Leiderschap.

  1. Zorg ervoor dat medewerkers het naar hun zin hebben. Als mensen graag naar hun werk komen, staan ze in hun kracht en gebruiken ze hun talenten optimaal. Door eenvoudige denkoefeningen te doen, kun je een werkomgeving transformeren van ‘een saaie boel’ naar de ‘job van mijn leven’.
  2. Blijf in beweging! Vaak zien we dat organisaties verlamd worden door dilemma’s en moeilijke vraagstukken. Door Verbindende Besluitvorming krijgen teams de essentiële thema’s boven water. Het aanpakken van de dringende, belangrijke en gemakkelijke issues biedt direct soelaas. En de dringende, belangrijke en moeilijke thema’s worden aangepakt door eenvoudige stappen te zetten. Deze acties toewijzen aan medewerkers die hiervoor de ruimte krijgen, geeft een organisatie vleugels.
  3. Train medewerkers in Verbindende Communicatie. Mensen gaan hierdoor niet enkel efficiënter communiceren. Ze krijgen ook meer grip op hun eigen welbevinden en geluk. Het is prachtig om het transformerende werk van Verbindende Communicatie te zien op iedereen die ermee aan de slag gaat.
  4. Richt uw processen op het creëren van verbinding. Het geven van feedback, het regelmatig met elkaar kunnen nadenken op teamniveau, het transformeren van bezorgdheid en frustratie vraagt tijd. Tijd waar mensen met elkaar in overleg gaan rendeert! Plan dit overleg systematisch in. Het zorgt ervoor dat de energie gaat stromen in organisaties. Het kiezen van de juiste overlegmomenten, het samenbrengen van de juiste mensen over issues waarmee ze ervaring hebben, maakt dat hun kennis zich vertaalt in een nieuwe kwaliteit.
  5. Zorg voor overleg tussen teams. Niets is zo tijdrovend als problemen en oplossingen die de hele hiërarchie moeten doorstaan. Als medewerkers elkaar over de teams heen kunnen aanspreken en voorstellen doen die bijdragen aan het groter geheel wordt er niet alleen gewonnen op het gebied van kwaliteit en efficiëntie maar ook op vlak van betrokkenheid en welbevinden. Voorzie een lege stoel bij teammeetings waarbij er input kan komen van anderen binnen de organisatie.
  6. Gebruik de extelligentie van uw organisatie en van uw klanten. Extelligentie is de kennis en ervaring van iedereen die bij een thematiek betrokken is. Bouw verder op bestaande kwaliteit. Peil telkens waar er groei mogelijk is en zoek hoe deze met de minste weerstand gerealiseerd kan worden. Onze flow-diagrams over Verbindende Besluitvorming geven inspiratie om de weg van de hoogste kwaliteit te ontdekken door te luisteren naar de weerstand en de achterliggende behoeften en waarden.
  7. Laat iedereen leiding geven vanuit zijn rol. Maak het mogelijk dat iedereen, in overleg met anderen, processen kan aansturen. Een technische medewerker kan ervoor zorgen dat bepaalde plannen beter worden door met de overall aan naar de tekenzaal te gaan een concrete voorstellen te doen. Een nieuwe collega kan suggesties doen die je zelf niet meer ziet omdat je anders kijkt naar de realiteit. Luister naar voorstellen van om het even wie, geef aan wat je mist en bouw verder op suggesties. Als medewerkers zien dat hun ideeën opgepakt en geïntegreerd worden, blijven ze alert en betrokken.
  8. Zorg ervoor dat mensen in contact blijven met het mooie in het leven. Het klinkt cliché, maar het leven is meer dan werken. Het is inspirerend en zinvol om regelmatig contact te hebben met de schoonheid van de natuur. Het is hartverwarmend om elkaar als mens te ontmoeten. Het stimuleren van zachtheid en contact tussen mensen zorgt voor verbondenheid en innerlijke kracht. Een investering die zich op meerdere fronten terugbetaalt!

Als je meer inspiratie wil om Verbindende Communicatie en de variant voor leidinggevenden te leren kennen, kijk dan eens op ons open aanbod. Als je graag je hele organisatie onderdompelt in de magische toverdrank, neem dan contact op met
.

Call to actions:

Meer weten over Verbindend Leiderschap

Meer weten over het open aanbod Verbindende Communicatie