Traject op maat

Integratietraject

Staat bij jou een organisatiebreed verbetertraject in de startblokken? Wij trainen mensen op alle niveau’s, van directie tot operationeel medewerker. We werken aan sterke teams die ondernemend, flexibel en geëngageerd zijn en mikken op een duurzame gedragsverandering. Het hele bedrijf wordt doordrongen van een verbindende, respectvolle houding en een open feedback cultuur. Bij een doortastend implementatietraject raden we een train-the-trainer formule aan zodat de vaardigheden, het materiaal en de kennis binnen de organisatie blijven.

Leertraject

Door op regelmatige basis cursussen te organiseren die aansluiten op de waarden van jouw bedrijf ontstaat een positief werkklimaat. In onze trainingen verbeteren deelnemers hun sociale competenties. Vergaderen en samenwerken wordt zo een pak efficiënter. Als vaste partner in jullie open aanbod, biedt Human Matters workshops aan over verbindend communiceren, feedback geven en ontvangen, leiderschap, teamontwikkeling en vergaderen.

Training of workshop

Even proeven van verbindende communicatie kan altijd tijdens een workshop van een halve dag. We focussen dan op één onderwerp.  Of boek ons bijvoorbeeld voor een training op een teamdag, voor grote groepen hebben we een interactieve keynote met een mix van toelichting en oefeningen.

De specifieke thema’s vind je in de andere tabbladen op deze pagina.

Ga voor meer impact met verbindende communicatie


Herken je dit?

 • Je wil meer impact hebben met je communicatie.
 • Je wil helder en duidelijk je boodschap overbrengen, zonder oordelen of verwijten.

Geen nood, verbindend communiceren moet iedereen leren. In onze training verbindende communicatie ervaar direct hoe je met enkele stappen initiatief kunt nemen om uitdagingen te vertalen naar oplossingen.

Maak contact met jezelf en anderen

 • Wat brengt jou in je flow?
 • Hoe kan je het beste van jezelf geven?
 • Wat heb jij nodig om voluit te gaan?

Verbindende communicatie reikt je eenvoudige maar krachtige tools aan om je emoties te vertalen naar wat je nodig hebt om gezond en gelukkig te zijn. Want verbindende communicatie begint bij de communicatie met jezelf.

Ook in contact met anderen werkt verbindende communicatie verhelderend. Het zorgt ervoor dat wat je zegt echt ‘aankomt’ bij de ander. Duidelijk en respectvol. Als de ander toch verwijtend reageert, weet je wat je moet doen om een verbindend gesprek te houden.

Motiveren en samenwerken

Ons concept van verbindende communicatie is gebaseerd op de Nonviolent Communication van Marshall Rosenberg. Human Matters heeft het concept aangepast om het helemaal af te stemmen op de noden van organisaties: we hebben trainingen op maat van leidinggevenden, teams en individuele medewerkers.

Verbindende communicatie inspireert mensen om op een hartelijke, zorgzame manier met elkaar samen te werken. Recente studies geven aan dat de principes achter verbindende communicatie de motor zijn om mensen intrinsiek te motiveren, ze aan te zetten om verantwoordelijkheid op te nemen en hun talenten optimaal te gebruiken.

Ervaringsleren

Tijdens een training verbindende communicatie oefen je intensief met concrete situaties uit jouw eigen werkomgeving zodat je met een rugzak aan inspiratie terug naar je werkplek gaat.

Ervaringsgericht leren staat centraal: je zet de opgedane kennis om in vaardigheden zodat je meteen ook ervaart hoe verbindende communicatie je helpt meer impact te hebben.

Na een training verbindende communicatie kan je:

 • Moeilijke thema’s gemakkelijker ter sprake brengen en effectiever aanpakken.
 • Frustraties en conflicten vertalen naar duurzame oplossingen.
 • Professioneel feedback geven zodat je medewerkers en collega’s helpt te groeien en zichzelf te verbeteren zonder zelf betweterig over te komen.
 • Beter inzicht krijgen in wat jij belangrijk vindt en hoe je gevoelens daarbij als kompas te gebruiken. Je wordt je bewust van vastgeroeste patronen en ontdekt nieuwe mogelijkheden om voor je eigen behoeften te zorgen.
 • Luisteren op een dieper niveau. Door deze vaardigheid haal je meer uit een gesprek met anderen. Elk thema wordt bespreekbaar.
 • Bemiddelen bij conflicten en spanningen. Je kan betrokkenen begeleiden naar een oplossing waar iedereen blij mee is.
 • Duidelijk en in verbinding ‘neen’ zeggen en zo beter je eigen grenzen bewaken.
 • Empathisch luisteren naar de ‘neen’ van iemand anders en toch voor je eigen behoeften en waarden blijven zorgen.
 • Het contact herstellen na een conflict. Door empathie te tonen en gepaste excuses uit te spreken vertaal je pijn uit het verleden in een doorstart voor hernieuwd wederzijds respect.

Heb je zelf nog andere vragen of leerdoelen?

Bij het begin van de sessie peilt de trainer naar jouw leerdoelen en verwachtingen. Hoe concreter je die weet te benoemen, hoe specifieker de inspiratie die je zal krijgen en hoe beter toepasbaar in je eigen realiteit.

Om de oefentijd tijdens de sessies optimaal te gebruiken, kan je tijdens een voorbereidende e-learning kennismaken met de basisconcepten van verbindende communicatie. Het is meteen ook een ideale oefening om je eigen leerdoelen concreet te maken.

Wil je eerst als individu deze training uittesten?

Wil je meer uit je meetings halen?

Verbindende besluitvorming is de methode om samen met je team de beste beslissingen te nemen in zo min mogelijk tijd. Je maakt gebruik van de kennis en ervaring van iedereen die betrokken is bij het onderwerp. Zo kom je snel tot krachtige besluiten die breed gedragen worden en ook echt in actie worden omgezet.

Krachtig en pragmatisch

De methode van verbindende besluitvorming heeft haar wortels in de verbindende communicatie. Het is een pragmatische tool om elk onderwerp bespreekbaar te maken en er krachtige besluiten over te nemen. Telkens ligt dialoog aan de basis: combineer duidelijk en respectvol spreken met empathisch luisteren en je krijgt gedragen oplossingen. Je leert elkaars perspectieven en behoeften respecteren en integreren in de beslissingen die je neemt.

Zelfsturing: meer kwaliteit, meer autonomie

Organisaties die verbindende besluitvorming in hun besluitvorming integreren, geven aan dat elk ongemak, elke frustratie – intern én extern – een impuls wordt om aan permanente kwaliteitsverbetering te doen. Conflicten worden op een constructieve manier opgelost en iedereen leert vanuit ervaringen.

Verbindende besluitvorming helpt teams om zelfstandig te werken en hun doelen in acties om te zetten. Teams krijgen meer autonomie binnen het budget, de missie en de waarden van de organisatie. Dit zorgt voor meer motivatie, creativiteit en efficiëntie.

Ervaringsleren

Na een training verbindende besluitvorming kan je:

 • De achterliggende ‘drivers’ van besluitvorming doorgronden. Je leert het onderscheid maken tussen concrete oplossingen en de onderliggende waarden, behoeften en belangen. Wie die niveaus slim combineert, vindt voor elk probleem de best mogelijke oplossing.
 • Een cyclisch model toepassen in elk overleg waar besluiten worden genomen. Het consequent toepassen zorgt ervoor dat je organisatie blijft evolueren en de uitdagingen van het moment kan volgen.
 • De verschillende bouwstenen in de besluitvormingscirkel handig toepassen. Je vergroot je impact op de besluitvorming in een meeting en je helpt mee de besluiten te vertalen in concrete acties.
 • Bijzondere tools gebruiken om op een snelle manier aan besluitvorming te doen. Je zorgt ervoor dat beslissingen op het juiste moment genomen worden – niet ná de feiten.
 • Op een vlotte, intuïtieve manier vergaderingen modereren. Elke vraag en elk probleem vindt snel een vertaling naar een krachtig, doelgericht besluit.

Heb je zelf nog andere vragen of leerdoelen?

Bij het begin van de sessie peilt de trainer naar jouw leerdoelen en verwachtingen. Hoe concreter je die weet te benoemen, hoe specifieker de inspiratie die je zal krijgen en hoe beter toepasbaar in je eigen realiteit.

Om de oefentijd tijdens de sessies optimaal te gebruiken, kan je tijdens een voorbereidende e-learning kennismaken met de basisconcepten van verbindende communicatie. Het is meteen ook een ideale oefening om je eigen leerdoelen concreet te maken.

Wil je eerst als individu deze training uittesten?

Feedback geven en ontvangen

Zie jij feedback als een geschenk? Iets dat je in staat stelt te groeien? Feedback geven én ontvangen zijn twee bijzondere vaardigheden. Gelukkig kan iedereen het leren. Tijdens onze training krijg je het zelf onder de knie.

Feedback doet groeien

Als je ervoor wil zorgen dat de feedback die je geeft het gewenste effect heeft, wees dan duidelijk en respectvol. De vier bouwstenen van Verbindende Communicatie kunnen je daarbij helpen. Zorg er ook voor dat je open staat voor hoe de ander de feedback ontvangt. Je zal snel ervaren dat je veel meer bereikt met dialoog dan wanneer je je eigen idee probeert door te drukken of je wil probeert op te leggen.

Ook luisteren naar feedback – en er je voordeel mee doen – is een bijzondere vaardigheid. Het veronderstelt dat je écht kan luisteren, ook als iemand jou feedback geeft op een onhandige, onduidelijke of zelfs verwijtende manier. Kan jij de onderliggende boodschap horen zonder in de verdediging te gaan? Durf je op ontdekking gaan naar het cadeautje dat achter het verwijt schuilgaat? Het is een krachtige manier om meningsverschillen in ieders voordeel om te buigen.

Ervaringsleren

Feedback geven en empathisch luisteren kan je leren: enkele eenvoudige principes liggen aan de basis. Maar je leert het vooral door te doen. Oefenen dus. En daar staan we je graag in bij.

Tijdens een training Verbindende Communicatie oefen je intensief met concrete situaties uit jouw eigen werkomgeving zodat je met een rugzak aan inspiratie terug naar je werkplek gaat.

Na een training ‘Feedback geven en ontvangen’ kan je:

 • Een feedbackgesprek voorbereiden zodat je met weinig woorden de essentie kan uitspreken
 • Glashelder zeggen wat je te zeggen hebt en toch een goede relatie behouden en verstevigen
 • Meer gedaan krijgen van anderen doordat ze vrij kunnen handelen vanuit hun eigen intentie en motivatie om bij te dragen.
 • Het effect van je feedback te vergroten door de context scherp te stellen
 • De onderliggende boodschap horen door empathisch naar feedback te luisteren. De ander hoeft geen communicatiespecialist te zijn: met jouw luister-skills hoor je altijd de essentie
 • Op een rustige, zelfbewuste manier luisteren naar confronterende feedback, ook als die op een verwijtende of brutale manier geformuleerd wordt
 • Anderen stimuleren en uitnodigen om kwaliteitsvolle feedback te geven.
 • De juiste feedbackcultuur zorgt voor een sfeer van samenwerking en zelfsturing en stimuleert de mensen in je organisatie om problemen en conflicten onmiddellijk en open te bespreken.

Heb je zelf nog een andere vraag of situatie?

Bij het begin van de sessie peilt de trainer naar jouw leerdoelen en verwachtingen. Hoe concreter je die weet te benoemen, hoe specifieker de inspiratie die je zal krijgen en hoe beter toepasbaar in je eigen realiteit.

Om de oefentijd tijdens de sessies optimaal te gebruiken, kan je tijdens een voorbereidende e-learning kennismaken met de basisconcepten van Verbindende Communicatie. Het is meteen ook een ideale oefening om je eigen leerdoelen concreet te maken.

Wil je eerst als individu deze training uittesten?

Een team dat goed communiceert, realiseert vlot zijn missie met respect voor de eigen kernwaarden.

Tijdens onze training leert je team hoe communicatie zorgt voor verbinding, vertrouwen en feedback, waardoor het beter kan presteren en groeien.

Op maat van je team

Elk team heeft een eigen handleiding. Wat in jouw team werkt, werkt niet noodzakelijk bij een ander. Daarom werken we een programma op maat uit, dat inspeelt op jullie vragen, doelstellingen en noden.

Het begint bij de rolverdeling. Is die helder voor iedereen? Soms is het uitspreken van persoonlijke thema’s een hulpmiddel om de flow te vinden die je als team nodig hebt. Soms ontdek je door een time-out wat er nodig is om beter te kunnen samenwerken.

Verbindende communicatie

We gebruiken enkele uitgangspunten van de verbindende communicatie:

 • Teamleden doen altijd hun uiterste best binnen de mogelijkheden die ze op dat moment hebben. Als we ze leren hun behoeften helder te uiten, vinden we meestal een krachtige oplossing naar groei voor het hele team.
 • Met open, duidelijke en respectvolle communicatie kunnen we elke uitdaging of conflict omzetten in duidelijke en duurzame afspraken waar iedereen zich goed bij voelt.

Ervaringsleren

In de training teamcommunicatie leer je niet alleen de theorie, maar oefen je ook met echte situaties uit je team. We gaan conflicten niet uit de weg. Dat zorgt ervoor dat de teamsessie beklijft en zich vertaalt naar concrete acties.

Een training voor teams maken we op maat. Na een korte intake vooraf stemmen we de werkvormen en activiteiten perfect af op de noden van het team en de deelnemers.

Via interactieve en speelse teamopdrachten blijft de training luchtig en ervaren de deelnemers hoe ze op een creatieve manier op elkaar kunnen inspelen. Misschien ontdekken ze zelfs nieuwe talenten en creatieve manieren om uitdagingen aan te pakken.

Na een training teamcommunicatie kan je team:

 • Thema’s bespreken waarvoor het tijdens het werk aan tijd of aandacht ontbreekt. Die thema’s vertalen jullie naar concrete afspraken. De trainer modereert en ondersteunt vanuit de principes van Verbindende Besluitvorming.
 • Waarderend onderzoek toepassen. Je leert problemen anders – waarderend – te benaderen en toch vast te pakken. Er ontstaat een positieve vibe en een klimaat waar corrigerende feedback ook gehoord kan worden.
 • Situaties evalueren die voor irritatie en ongerustheid zorgen. Onprettige gevoelens en emoties vragen aandacht voor specifieke waarden, behoeften en belangen. Door daar met je team de tijd voor te nemen, creëer je helderheid en wederzijds begrip en maak je plannen waaruit iedereen energie kan halen.

Hebben teamleden zelf specifieke vragen of leerdoelen?

Bij het begin van de sessie peilt de trainer naar de leerdoelen en verwachtingen van iedere deelnemer. Hoe concreter ze die weten te benoemen, hoe specifieker de inspiratie die ze krijgen en hoe beter toepasbaar in de eigen realiteit.

Wil je eerst als individu deze training uittesten?

Coachen met verbindende communicatie

Heb jij een coachende of faciliterende rol in groepen, teams en/of in één op één relaties? Dan vormen de elementen van verbindende communicatie hét sluitstuk om jouw begeleiding naar het volgende niveau te brengen, ongeacht je domein van expertise.

Coaching en verbindende communicatie: match made in heaven

Hoe breng je de bouwstenen van verbindende communicatie en de uitgangspunten van coaching samen? Aan welke voorwaarden moet een coachende attitude voldoen om een veranderproces bij de coachee en in teams te stimuleren? Wat is het geheim om de connectie te behouden tijdens een coaching gesprek? Hoe blijf ik alert voor communicatievoorkeur van mijn gesprekspartner(s) tijdens het coachen?

De rol van de (zelf) observator in coaching

Observeren begint bij voluit aanwezig zijn, luisteren, kijken en aandacht hebben ook voor wat niet gezegd wordt. Krachtige vragen stellen op het niveau van gedachten en overtuigingen is cruciaal om de perceptieverruiming bij je coachee in gang te trekken en motivatie te stimuleren. Daarnaast bepaalt de afwisseling tussen vertraging, stilte, confrontatie en aanmoediging de kwaliteit en diepgang van je coaching gesprek. De bouwstenen van VC helpen daarbij om je eigen interventies als coach continu te observeren en tegelijk de volle focus te houden op de behoefte van de coachee.

Ervaringsleren

Tijdens deze driedaagse Coachen met verbindende communicatie oefen je intensief met concrete coaching situaties uit jouw eigen werkomgeving zodat je met een rugzak aan inspiratie terug naar je werkplek gaat.

Ervaringsgericht leren staat centraal: je zet de opgedane kennis om in vaardigheden zodat je meteen ook ondervindt hoe Coachen met verbindende communicatie je helpt om jouw coaching aanpak naar het volgende niveau te tillen.

Dit kan je verwachten van de driedaagse Coachen met verbindende communicatie:

 • Uitgebreide e-learning over de bouwstenen van verbindende communicatie voor de start van de training
 • Voorbereidende lectuur aangeleverd door de trainers
 • 2 bevlogen trainers die ervaring, energie en goesting samenbrengen in een beperkte groep
 • Kapstokken voor de structuur van je coaching (kaderzetting, gespreksverloop, opvolging checklists) waarmee je verbindende communicatie in coaching vol vertrouwen kan toepassen in je gesprekken na de training.
 • Een individuele coaching sessie met elke trainer met aandacht voor jouw persoonlijke vragen en uitdagingen

Heb je zelf nog andere vragen of leerdoelen?

In het begin van de driedaagse peilen de trainers naar jouw leerdoelen en verwachtingen. Hoe concreter je die weet te benoemen, hoe specifieker de inspiratie die je zal krijgen en hoe beter toepasbaar in je eigen realiteit.

Uit ervaring weten we dat de voorbereidende e-learning rond Verbindende Communicatie mee kan ondersteunen om je eigen leerdoelen concreet te maken.

Nieuwsgierig om jouw coaching skills naar hoger niveau te tillen?

Ben jij een vennoot of medebestuurder in een organisatie?

Dan kan je er wellicht van meespreken dat de relatie tussen zakenpartners niet altijd zonder rimpels verloopt. Op sleutelmomenten zoals overdracht of overname kan dat tot spanningen en conflicten leiden. Misschien lig je ervan wakker.

Enderzijds zou je een leidershapscoaching kunnen gebruiken om verbindende communicatie als tool te leren inzetten. Tegelijk zijn er juridische gevoeligheden om rekening mee te houden. Die unieke combinatie biedt Human Matters.

Dialoog vertaald naar juridische mogelijkheden

Elk bedrijf evolueert: een familiebedrijf zoekt opvolgers, de onderneming wordt verder uitgebouwd, het opgebouwde vermogen wordt verdeeld… Veranderingen vragen om aanpassingen, oplossingen en koerswijzigingen. Human Matters begeleidt en faciliteert de dialoog binnen familiebedrijven en andere vennootschappen om die veranderingen effectief aan te pakken.

In dit traject voorzien we ook juridisch advies van een juridische partner met een stevige reputatie. Meester Olivier De Keukelaere, specialist in vermogensplanning en ondernemingsfiscaliteit bij advocatenkantoor Cazimir, is jullie gids en helpt jullie stapsgewijs door het vennootschapsrecht.

Wat via dialoog ontstaat wordt in een helder juridisch equivalent verpakt.

Elke vennootschap is uniek. Daarom krijg je maatwerk. Volgende elementen kunnen aan bod komen:

 • Je missie, visie en waarden helder krijgen als leidende principes voor de organisatie. Samen stellen we een charter op dat inspiratie geeft voor strategische keuzes.
 • In een ‘Vademecum Besluitvorming’ leggen we de basisprincipes van de besluitvorming in jouw organisatie vast. Daardoor kunnen minderheidsaandeelhouders bindend advies geven voor cruciale beslissingen.
 • Via de principes van Verbindende Communicatie zorg je ervoor dat elke vennoot de woorden vindt om op duidelijke manier de eigen belangen en behoeften uit te spreken.
 • Ervoor zorgen dat een concreet probleem, een impasse, een breekpunt… vertaald wordt naar de best mogelijke oplossing voor alle betrokkenen.
 • Het vastleggen van juridisch bindende afspraken in functie van de besluitvorming binnen de vennootschap.
 • Thema’s en gevoeligheden voor de verdere ontwikkeling van de organisatie bespreken en aanpakken. Elk overleg wordt begeleid door een ervaren moderator.

Training verbindende communicatie

Wil je meer impact met je communicatie, helder en duidelijk je boodschap overbrengen? Geen nood, verbindend communiceren moet iedereen leren.

Training verbindende besluitvorming

Wil je meer uit je meetings halen? Verbindende besluitvorming is dé methode om samen met je team de beste beslissingen te nemen in zo min mogelijk tijd.

Training feedback geven & ontvangen

Zie jij feedback als een geschenk, zodat je groeit? Feedback geven én ontvangen zijn twee vaardigheden. Gelukkig kan iedereen het leren.

Training teamcommunicatie

Wil je voor jouw team meer verbinding, vertrouwen en feedback? Ervaar hoe verbindende communicatie zorgt voor innovatie én persoonlijke groei.

Training verbindend coachen

Wil je jouw coaching aanpak naar het volgende niveau te brengen? Voeg dan de elementen van verbindende communicatie toe aan je rugzak met expertise, inspiratie en tools.

Begeleiding authentiek leiderschap

Wil je als vennoot of bestuurder conflicten vermijden tijdens sleutelmomenten zoals een overname?
Ga dan voor leiderschapscoaching met of zonder juridische begeleiding.

Interesse om je organisatie futureproof te maken?

Ben je nu een kleine onderneming, een uit de kluitengewassen kmo, een zorgbedrijf of een multinational, elke organsatie heeft zijn groeipijnen en heeft te kampen met gedemotiveerde werknemers of collega’s die uitvallen.
Hoe je dat aanpakt, is vaak maatwerk.
Laat je al vast inspireren door enkele cases en neem contact met ons op om een traject op maat uit te werken.

Training coachen verbindende communicatie