Blog

Verbindende Besluitvorming in de politiek

Ons concept Verbindende Besluitvorming doet het bijzonder goed in organisaties. Beslissingen worden genomen vanuit de collectieve intelligentie. De besluiten worden breed gedragen en de mensen die ze uitvoeren zijn bijzonder gemotiveerd. Slimme oplossingen worden bijzonder snel in de praktijk gebracht. Verbindende Besluitvorming is eenvoudig toepasbaar. Dat horen we van de vele deelnemers die onze sessies volgden.

Voor meer informatie over Verbindende Besluitvorming, raadpleeg onze eerdere artikels: